Ga naar inhoud
  • 0

Kan iemand naar mijn hj log kijken, please?!?!?!


anoniem

Vraag

Hallo, Ik gebruik voor het internet eigenlijk alleen firefox, maar ik krijg continu van internet explorer de volgende pagina. http://www. celldorado.com/NL/ ADS/2000039616/index.php Ik heb al begrepen dat dit betekent dat mijn pc besmet is, dus heb ik al wat diverse dingen geprobeerd om dit op te lossen, maar het is dus nog niet helemaal gelukt. Ik heb nu een programma van HijackThis gedownload, maar zou iemand voor mij het log bestand willen nakijken? Alvast heel erg bedankt! :lol: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA) Scan saved at 23:50:09, on 15-12-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe C:\Windows\BR040286.exe C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\System32\regsvr32.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE C:\Windows\system32\igfxext.exe C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Users\M\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\LimeWire Plus\LimeWire.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q= R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?source=nlha R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q= R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: moneycharger browser enhancer - {13BF0D3F-D421-1921-F5F1-576B6DBCBBC6} - C:\Windows\system32\edaabiyounljj.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: ExcellentAdDisplay - {F31C8969-83E7-A513-2E11-CB6D1837C2CB} - (no file) O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BisonInst0402] C:\Windows\BR040286.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [uecsreweiu] C:\Windows\System32\regsvr32.exe /s "C:\Windows\system32\edaabiyounljj.dll" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user') O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2 O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O15 - Trusted Zone: http://www.speeleiland.nl O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca37de8ac979e2) (gupdate1ca37de8ac979e2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 15186 bytes
Link naar reactie

11 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
[quote:3ebfc2ec2a="Abraham54"]Hallo nicol, analyse van je log leert, dat je twee antivirusprogramma's in jouw Windows hebt zitten. Dat is niet goed en verlaagt ook nog eens de veiligheid! Wat is je hoofdantivirus - het gratis AVG of Norton?[/quote:3ebfc2ec2a] Bedankt voor je reaktie! Ik gebruik AVG, wist niet eens dat ik Norton ook heb. Vandaag heb ik superantispyware en Malwarebytes anti-malware en gedownload en hiermee gescant. Hiermee werd ook een hoop gevonden. Of is dat dan ook niet goed? Ik zal nog een keer een hj-log maken voor de zekerheid. Alvast bedankt!!! Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 22:33:15, on 16-12-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe C:\Windows\BR040286.exe C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin C:\Windows\system32\igfxext.exe C:\Users\M\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q= R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?source=nlha R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q= R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BisonInst0402] C:\Windows\BR040286.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user') O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2 O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O15 - Trusted Zone: http://www.speeleiland.nl O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca37de8ac979e2) (gupdate1ca37de8ac979e2) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 14240 bytes
Link naar reactie
  • 0
Hallo nicol, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:7419d7d737]Scan only[/b:7419d7d737], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:7419d7d737]Fix checked[/b:7419d7d737]: R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) Download het Norton verwijderingstool en voer het uit: http://service1.symantec.com/support/inter/tsgeninfointl.nsf/nl_docid/20050411155130924?OpenDocument&seg=hm&lg=nl&ct=nl Post volgende keer ook het log van MBAM, vindt je via de tab Logs! Download, installeer en blijf [b:7419d7d737]a-squared Free 4.5 [/b:7419d7d737]gebruiken. Direkt na de installatie wil ook [b:7419d7d737]a-squared Free 4.5[/b:7419d7d737] updaten. Dat verhinder je. Start [b:7419d7d737]a-squared Free 4.5[/b:7419d7d737] en klik op [b:7419d7d737]Configureer updates[/b:7419d7d737] en [b:7419d7d737]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:7419d7d737]! Hierna kan je [b:7419d7d737]a-squared Free 4.5[/b:7419d7d737] de nieuwste definities binnenhalen. [b:7419d7d737]Nadat de update gedaan is kies je voor [B]Grondige Scan[/b:7419d7d737].[/B] [url=http://www.emsisoft.nl/asquaredfree/index.htm][i:7419d7d737][b:7419d7d737]Download a-squared Free 4.5[/b:7419d7d737][/i:7419d7d737][/url] [b:7419d7d737]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen. In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:7419d7d737] Post ook het log van a-squared!
Link naar reactie
  • 0
[quote:dc29194fb9="Abraham54"]Hallo nicol, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:dc29194fb9]Scan only[/b:dc29194fb9], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:dc29194fb9]Fix checked[/b:dc29194fb9]: R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) Download het Norton verwijderingstool en voer het uit: http://service1.symantec.com/support/inter/tsgeninfointl.nsf/nl_docid/20050411155130924?OpenDocument&seg=hm&lg=nl&ct=nl Post volgende keer ook het log van MBAM, vindt je via de tab Logs! Download, installeer en blijf [b:dc29194fb9]a-squared Free 4.5 [/b:dc29194fb9]gebruiken. Direkt na de installatie wil ook [b:dc29194fb9]a-squared Free 4.5[/b:dc29194fb9] updaten. Dat verhinder je. Start [b:dc29194fb9]a-squared Free 4.5[/b:dc29194fb9] en klik op [b:dc29194fb9]Configureer updates[/b:dc29194fb9] en [b:dc29194fb9]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:dc29194fb9]! Hierna kan je [b:dc29194fb9]a-squared Free 4.5[/b:dc29194fb9] de nieuwste definities binnenhalen. [b:dc29194fb9]Nadat de update gedaan is kies je voor [B]Grondige Scan[/b:dc29194fb9].[/B] [url=http://www.emsisoft.nl/asquaredfree/index.htm][i:dc29194fb9][b:dc29194fb9]Download a-squared Free 4.5[/b:dc29194fb9][/i:dc29194fb9][/url] [b:dc29194fb9]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen. In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:dc29194fb9] Post ook het log van a-squared![/quote:dc29194fb9] nou ik probeer een log te openen van MBAM, maar dan krijg ik c;\Users\M\AppData\Roaming\Malwarebytes'Anti-Malware\Logs\mbam-log-2009-12-17(13-22-34).txt is geen geldige Win32-toepassing. Dus dat lukt niet. Nu ga ik de rest proberen te doen...
Link naar reactie
  • 0
[quote:c3f860fe8f]nou ik probeer een log te openen van MBAM, maar dan krijg ik c;\Users\M\AppData\Roaming\Malwarebytes'Anti-Malware\Logs\mbam-log-2009-12-17(13-22-34).txt is geen geldige Win32-toepassing. Dus dat lukt niet. [/quote:c3f860fe8f] De MBAM logs dienen zich te openen in Kladblok! Indien ik MBAM opstart, daarna klik op de tab Logs, het log accentueer en dan klik op de knop Openen, dan wordt het log dus in Kladblok getoond!
Link naar reactie
  • 0
[quote:147e48f78c="Abraham54"][quote:147e48f78c]nou ik probeer een log te openen van MBAM, maar dan krijg ik c;\Users\M\AppData\Roaming\Malwarebytes'Anti-Malware\Logs\mbam-log-2009-12-17(13-22-34).txt is geen geldige Win32-toepassing. Dus dat lukt niet. [/quote:147e48f78c] De MBAM logs dienen zich te openen in Kladblok! Indien ik MBAM opstart, daarna klik op de tab Logs, het log accentueer en dan klik op de knop Openen, dan wordt het log dus in Kladblok getoond![/quote:147e48f78c] Dat probeer ik, maar dan krijg ik dan dus die melding...
Link naar reactie
  • 0
[quote:fbfff09e31="Abraham54"]Vreemde zaak! Kladblok zal toch nog in jouw Windows aanwezig zijn?[/quote:fbfff09e31] Oké, het is me gelukt! Op de een of andere manier opent mijn pc alleen met de standaard ingestelde programma's, maar toen ik kladblok als standaardprogramma instelde deed ie het dus wel! Hier is ie dan! Malwarebytes' Anti-Malware 1.42 Database versie: 3372 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 Internet Explorer 8.0.6001.18865 17-12-2009 13:22:34 mbam-log-2009-12-17 (13-22-34).txt Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|) Objecten gescand: 276389 Verstreken tijd: 2 hour(s), 32 minute(s), 12 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) En van de laatste heb ik hem ook: a-squared free v. 4.5.0.21 (C) 2003-2009 Emsi Software GmbH - www.emsisoft.com ID Object 0 C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r1843adt.default\cookies.sqlite:1260827095720001 Trace.TrackingCookie.www.belstat.be!A2 1 C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r1843adt.default\cookies.sqlite:1260827095720002 Trace.TrackingCookie.www.belstat.be!A2 2 C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r1843adt.default\cookies.sqlite:1260521445953000 Trace.TrackingCookie.m.webtrends.com!A2 3 C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r1843adt.default\cookies.sqlite:1260442914901000 Trace.TrackingCookie.sales.liveperson.net!A2 4 C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r1843adt.default\cookies.sqlite:1260442915172000 Trace.TrackingCookie.sales.liveperson.net!A2 Hopelijk heb je alles nu. Thanks! :)
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...