Ga naar inhoud
  • 0

virus komt terug


anoniem

Vraag

Ik heb gister door een domme fout van mezelf(klikte per ongeluk op iets downloaden wat niet de bedoeling was) een Trojan Horse gedownload(downloder.Istbar.9.N en downloader.Istbar.9.k en downloader.dyfica.3.r en downloader.small.41.j en downloader.Istbar.9.d) en die heeft mijn virusscanner netjes verwijderd, maar net kwam hij plotseling weer terug. Wat kan ik hieraan doen? Kan ik hier iets met hijackthis mee doen, of moet het op een andere manier?
Link naar reactie

12 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
hier is iig mijn hijackthis-log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 4:24:20, on 7-6-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe c:\program files\180solutions\sais.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgwb.dat C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\DOCUME~1\ADMINI~1.UTO\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis[1].zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmeter.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe O4 - HKLM\..\Run: [enixixot] C:\WINDOWS\enixixot.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program Files\Real\RealDownload\Realdownload.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {C9BEF1E9-21F6-486F-80A2-32D61DE86E5E} - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/ms_sapi.cab O16 - DPF: {E4DFABBD-F5F6-11D3-8421-0080C6F79C42} (SpeechControl Class) - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/speechplugin.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\IomegaAccess.exe O23 - Service: ZipToA - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\ZipToA.exe
Link naar reactie
  • 0
Juist Powerscan is er ook verantwoordelijk voor maar ik zie in je log de volgende dingen. 1. Installeer HijackThis in een aparte map als C:\HijackThis vanwege de back-ups die het programma maakt van de fixes. 2. Ik zie 180 solutions, een backdoor die je moet verwijderen via "Software" in Configuratiescherm. 3. Ik zie ook Your Side Bar, een toolbar die waarschijnlijk veroorzaakt word door 180solutions maar kun je volgens mij ook uit software verwijderen! 4. Verwijder daarna de mappen nog in Program Files, bijv. C:\Program Files\Powerscan, C:\Program Files\180solutions etc. 5. Scan je computer nogmaals en post daarna eens een nieuwe log!
Link naar reactie
  • 0
[quote:c5fe5867d3="brandsrus"]Juist Powerscan is er ook verantwoordelijk voor maar ik zie in je log de volgende dingen. 1. Installeer HijackThis in een aparte map als C:\HijackThis vanwege de back-ups die het programma maakt van de fixes. 2. Ik zie 180 solutions, een backdoor die je moet verwijderen via "Software" in Configuratiescherm. 3. Ik zie ook Your Side Bar, een toolbar die waarschijnlijk veroorzaakt word door 180solutions maar kun je volgens mij ook uit software verwijderen! 4. Verwijder daarna de mappen nog in Program Files, bijv. C:\Program Files\Powerscan, C:\Program Files\180solutions etc. 5. Scan je computer nogmaals en post daarna eens een nieuwe log![/quote:c5fe5867d3] 1. Heb ik gedaan, maar ik zie 'm nog steeds in m'n log staan als dit: C:\DOCUME~1\ADMINI~1.UTO\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe 2. gedaan 3. ik zag hem niet staan in software 4. die mappen zie ik ook niet staan, maar heb van een vriend een programma gekregen die dingen heeft verwijderd, dus hoop dat m'n log nou beter is. 5.Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:44:46, on 7-6-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\DOCUME~1\ADMINI~1.UTO\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmeter.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program Files\Real\RealDownload\Realdownload.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {C9BEF1E9-21F6-486F-80A2-32D61DE86E5E} - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/ms_sapi.cab O16 - DPF: {E4DFABBD-F5F6-11D3-8421-0080C6F79C42} (SpeechControl Class) - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/speechplugin.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\IomegaAccess.exe O23 - Service: ZipToA - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\ZipToA.exe
Link naar reactie
  • 0
Je bent inderdaad, dankzij brandsrus en spyhunter al een aantal zaken kwijtgeraakt. Toch staat HijackThis volgens dit log nog steeds in je temp map, controleer dit nog even. Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.[url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm] Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.[/url]. Mogelijk dat je die mappen nu wel kan vinden. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:f82870ba38]O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing) [/b:f82870ba38] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Zoek via Windows verkenner naar de volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn: [b:f82870ba38]C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll C:\Program Files\Yoursitebar C:\Program Files\Powerscan C:\Program Files\180solutions[/b:f82870ba38] [b:f82870ba38]Het gebruik van Ccleaner:[/b:f82870ba38] Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos, soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites. Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt. Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte. Klik daarna op de knop "Opschonen". Herstart de computer daarna in normale modus. Scan daarna je systeem nog eens online met [url=http://www.pandasoftware.com/activescan]Panda[/url] Vermeld hier de resultaten van de scan. vr.gr.smeenk :wink:
Link naar reactie
  • 0
Zou je na de onlinescan ook nog eens weer een nieuw log van Hijackthis kunnen plaatsen ter controle? Daarnaast zie ik deze in de log staan: [b:f03dd447a1]O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe[/b:f03dd447a1] Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig wat dit is, een zoekactie met Google leverde ook niet veel op. Als je het zelf ook niet weet zou je dan het bestand [b:f03dd447a1]C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe[/b:f03dd447a1] nog even willen scannen met http://virusscan.jotti.org en daarna het resultaat hier ook nog even willen melden? Vriendelijke groeten smeenk :wink:
Link naar reactie
  • 0
scan is eindelijk klaar :) maar nog steeds staan ze er...ik heb alles gedaan wat je zei. Lucille is een programma dat ik ooit heb geinstalleerd(ik weet niet meer precies wat het was :p) en nooit meer heb verwijderd. Het mag eigenlijk wel eens weg ;) Incident Status Location Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected Windows Registry Adware:Adware/PowerScan No disinfected C:\Documents and Settings\Administrator.UTOPIA\Menu Start\Programma's\Power Scan Adware:Adware/CWS No disinfected Windows Registry Spyware:Spyware/YourSiteBar No disinfected C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\YSBactivex.dll Nieuw hijackthislog: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:30:28, on 7-6-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Leekah\Documenten van leekah\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmeter.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program Files\Real\RealDownload\Realdownload.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {C9BEF1E9-21F6-486F-80A2-32D61DE86E5E} - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/ms_sapi.cab O16 - DPF: {E4DFABBD-F5F6-11D3-8421-0080C6F79C42} (SpeechControl Class) - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/speechplugin.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\IomegaAccess.exe O23 - Service: ZipToA - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\ZipToA.exe bedankt voor al je moeite :)
Link naar reactie
  • 0
[quote:61ac07e0a7="leekah"]scan is eindelijk klaar :) maar nog steeds staan ze er...ik heb alles gedaan wat je zei.[/quote:61ac07e0a7]Je log is wel schoon hoor :) [quote:61ac07e0a7="leekah"]Lucille is een programma dat ik ooit heb geinstalleerd(ik weet niet meer precies wat het was :p) en nooit meer heb verwijderd. Het mag eigenlijk wel eens weg ;) [/quote:61ac07e0a7]Probeer eerst eens of je het programma Lucille kunt verwijderen via: Configuratiescherm --> Software -->"Programma's Installeren en verwijderen, Het zou daar ook onder de naam "Mythwell Lucille" kunnen staan. Start daarna HijackThis en kies voor "Do a system scan only" controleer of deze sleutel er nog staat: [b:61ac07e0a7]O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe[/b:61ac07e0a7] Als deze sleutel er nog staat deze aanvinken en daarna op "Fix checked" klikken en HijackThis afsluiten. verwijder daarna deze map: [b:61ac07e0a7]C:\Program Files\Mythwell[/b:61ac07e0a7] [quote:61ac07e0a7="leekah"]Incident Status Location Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected Windows Registry Adware:Adware/PowerScan No disinfected C:\Documents and Settings\Administrator.UTOPIA\Menu Start\Programma's\Power Scan Adware:Adware/CWS No disinfected Windows Registry Spyware:Spyware/YourSiteBar No disinfected C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\YSBactivex.dll[/quote:61ac07e0a7]De resultaten van Panda lieten nog enkele zaken zien die nog verwijderd moeten worden, zoek onderstaande bestanden of mappen op met je verkenner en verwijder ze, indien ze nog aanwezig zijn: [b:61ac07e0a7]C:\Documents and Settings\Administrator.UTOPIA\Menu Start\Programma's\Power Scan C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\YSBactivex.dll[/b:61ac07e0a7] Ook in het register staan blijkbaar nog enkele regels, echter is deze malware al niet meer actief te zijn op je systeem. Ik zag dat er ook restanten van CWS zijn blijven staan, die kunnen we zo verwijderen: Download [url=http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe]CWShredder[/url] en plaats het in een eigen map. Start CWShredder en klik op de fix-knop. Dan zou je Ccleaner nog kunnen gebruiken als Registercleaner om overbodige registersleutels op te ruimen. Dit werkt zo: Start Ccleaner --> Kies voor de tab "Fouten" --> Kies voor "Scannen naar fouten" --> Selecteer alles dat je verwijderen wil --> Kies dan voor "Herstel geselecteerde fouten" --> Er wordt gevraagd of je een backup bestand wilt laten aanmaken, doe dit en volg verdere instructies, daarna nog een keer opnieuw "Scannen naar fouten" om te controleren of alles schoon is. De registersleutels die nog aanwezig waren van de infecties zijn nu ook verdwenen. vr.gr.smeenk :wink:
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...