Ga naar inhoud
  • 0

tv kaart en kubuntu


anoniem

Vraag

18 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
[code:1:b0a8b9544b]gekky@gekky-desktop:~$ sudo lspci Password: 00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1) 00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2) 00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1) 00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) 00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) 00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2) 00:05.0 Bridge: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller (rev a2) 00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 250Gb AC'97 Audi o Controller (rev a1) 00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (r ev a2) 00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Serial ATA Controller (v2.5) (rev a2) 00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2) 00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTra nsport Technology Configuration 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Con troller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscella neous Control 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 NJ [Radeon 9800 XT ] 01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 NJ [Radeon 9800 XT] (Seco ndary) 02:07.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7133/SAA7135 Video Broa dcast Decoder (rev d0) 02:09.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3112 [SATALink/SATARaid] Se rial ATA Controller (rev 02) gekky@gekky-desktop:~$ [/code:1:b0a8b9544b]
Link naar reactie
  • 0
[quote:20c487f743="gekky29"]hoe kan ik em aan de praat krijgen en welke software moet ik installeren ? :)[/quote:20c487f743] kdetv werkt voor mij prima, maar ik heb niet dezelfde tv-kaart als jij [url]www.kdetv.org[/url] Op dit moment reageert de site niet, wellicht onderhoud of heel misschien installatie van een nieuwe versie van kdetv. :D Maximilaan weet wellicht meer als de site off-line blijft... Ik weet niet welke kernel je draait in je kubuntu. Enige vs. 2.6 kernels doen het niet met mijn kaart (medion met saa7134 mm-chip) maar in elk geval werkt de huidige 2.6.20 kernel prima. Installeer kernel-sourrces als je met de default-kernel van kubuntu werkt, en kijk in /usr/src/linux/Documentation onder video4linux. Daar staat vermeld welke tv-kaarten ondersteund worden. FYI: Deze modules worden bij mij geladen door de kernel: [code:1:20c487f743]#lsmod Module Size Used by snd_seq_dummy 2956 0 snd_seq_oss 29568 0 snd_seq_midi_event 6016 1 snd_seq_oss snd_seq 44912 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event snd_seq_device 6412 3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq snd_pcm_oss 41408 0 snd_mixer_oss 14848 1 snd_pcm_oss tuner 59128 0 saa7134 113240 0 video_buf 19720 1 saa7134 compat_ioctl32 1280 1 saa7134 ir_kbd_i2c 6936 1 saa7134 ir_common 26508 2 saa7134,ir_kbd_i2c videodev 25344 1 saa7134 v4l2_common 21760 3 tuner,saa7134,videodev v4l1_compat 12680 2 saa7134,videodev evdev 8192 0[/code:1:20c487f743] ps. de door sander16v opgegeven tutorial stamt uit het jaar 2003. Dat is veel te oud om nu in 2007nog mee te werken. kdetv installatie is echt eenvoudiger dan wat daar staat, maar als je problemen hebt, is het eventueel een 'bron van inspiratie'. succes, Douwe.
Link naar reactie
  • 0
ff wachten op Maximilaan dan :) hier mijn lijst [code:1:c04fd66da4]lsmod Module Size Used by isofs 38076 1 udf 89348 0 rfcomm 42260 0 l2cap 27136 5 rfcomm bluetooth 53476 4 rfcomm,l2cap radeon 118816 2 drm 74644 3 radeon cpufreq_userspace 5408 0 cpufreq_stats 7744 0 freq_table 6048 1 cpufreq_stats cpufreq_powersave 2944 0 cpufreq_ondemand 8876 0 cpufreq_conservative 8712 0 video 17540 0 tc1100_wmi 8324 0 sbs 16804 0 sony_acpi 6412 0 pcc_acpi 14080 0 i2c_ec 6272 1 sbs hotkey 11556 0 dev_acpi 12292 0 button 7952 0 battery 11652 0 container 5632 0 ac 6788 0 asus_acpi 17688 0 ipv6 272288 8 nls_utf8 3200 2 ntfs 112116 2 af_packet 24584 2 lp 12964 0 saa7134_alsa 15392 1 tsdev 9152 0 tuner 54828 0 saa7134 118496 1 saa7134_alsa video_buf 27652 2 saa7134_alsa,saa7134 compat_ioctl32 2432 1 saa7134 v4l2_common 17280 2 tuner,saa7134 v4l1_compat 15108 1 saa7134 ir_kbd_i2c 9872 1 saa7134 ir_common 28548 2 saa7134,ir_kbd_i2c videodev 10752 1 saa7134 snd_mpu401 9640 0 snd_mpu401_uart 10240 1 snd_mpu401 snd_rawmidi 27264 1 snd_mpu401_uart snd_seq_device 9868 1 snd_rawmidi snd_intel8x0 34844 2 snd_ac97_codec 97696 1 snd_intel8x0 snd_ac97_bus 3456 1 snd_ac97_codec snd_pcm_oss 47360 0 snd_mixer_oss 19584 1 snd_pcm_oss psmouse 41352 0 sg 37404 0 snd_pcm 84612 4 saa7134_alsa,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss snd_timer 25348 1 snd_pcm snd 58372 17 saa7134_alsa,snd_mpu401,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer snd_page_alloc 11400 2 snd_intel8x0,snd_pcm analog 12960 0 serio_raw 8452 0 shpchp 42144 0 pci_hotplug 32828 1 shpchp i2c_nforce2 8192 0 i2c_core 23424 5 i2c_ec,tuner,saa7134,ir_kbd_i2c,i2c_nforce2 amd64_agp 13124 1 agpgart 34888 2 drm,amd64_agp floppy 63044 0 parport_pc 37796 1 parport 39496 2 lp,parport_pc evdev 11392 1 soundcore 11232 1 snd pcspkr 4352 0 gameport 17160 1 analog ext3 142856 1 jbd 62228 1 ext3 forcedeth 32268 0 ehci_hcd 34696 0 ohci_hcd 22532 0 usbcore 134912 3 ehci_hcd,ohci_hcd ide_generic 2432 0 sata_sil 11016 0 ide_cd 33696 1 cdrom 38944 1 ide_cd generic 6276 0 amd74xx 15260 0 [permanent] sd_mod 22656 6 sata_nv 11268 4 libata 74892 2 sata_sil,sata_nv scsi_mod 144648 3 sg,sd_mod,libata thermal 15624 0 processor 31560 1 thermal fan 6020 0 fbcon 41504 0 tileblit 3840 1 fbcon font 9344 1 fbcon bitblit 7168 1 fbcon softcursor 3328 1 bitblit vesafb 9244 0 capability 5896 0 commoncap 8704 1 capability [/code:1:c04fd66da4]
Link naar reactie
  • 0
met compileren krijg ik onderstaande fout [code:1:d0293f2276]This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. It was created by configure, which was generated by GNU Autoconf 2.59. Invocation command line was $ ./configure ## --------- ## ## Platform. ## ## --------- ## hostname = gekky-desktop uname -m = i686 uname -r = 2.6.17-11-generic uname -s = Linux uname -v = #2 SMP Thu Feb 1 19:52:28 UTC 2007 /usr/bin/uname -p = unknown /bin/uname -X = unknown /bin/arch = i686 /usr/bin/arch -k = unknown /usr/convex/getsysinfo = unknown hostinfo = unknown /bin/machine = unknown /usr/bin/oslevel = unknown /bin/universe = unknown PATH: /usr/local/sbin PATH: /usr/local/bin PATH: /usr/sbin PATH: /usr/bin PATH: /sbin PATH: /bin PATH: /usr/X11R6/bin ## ----------- ## ## Core tests. ## ## ----------- ## configure:1568: checking build system type configure:1586: result: i686-pc-linux-gnu configure:1594: checking host system type configure:1608: result: i686-pc-linux-gnu configure:1616: checking target system type configure:1630: result: i686-pc-linux-gnu configure:1677: checking for a BSD-compatible install configure:1732: result: /usr/bin/install -c configure:1747: checking for -p flag to install configure:1760: result: yes configure:1771: checking whether build environment is sane configure:1814: result: yes configure:1866: checking for gawk configure:1895: result: no configure:1866: checking for mawk configure:1882: found /usr/bin/mawk configure:1892: result: mawk configure:1902: checking whether make sets $(MAKE) configure:1922: result: yes configure:2108: checking for kde-config configure:2170: result: /usr/bin/kde-config configure:2266: checking where to install configure:2270: result: /usr (as returned by kde-config) configure:2325: checking for style of include used by make configure:2353: result: GNU configure:2501: checking for gcc configure:2517: found /usr/bin/gcc configure:2527: result: gcc configure:2771: checking for C compiler version configure:2774: gcc --version </dev/null >&5 gcc (GCC) 4.1.2 20060928 (prerelease) (Ubuntu 4.1.1-13ubuntu5) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. configure:2777: $? = 0 configure:2779: gcc -v </dev/null >&5 Using built-in specs. Target: i486-linux-gnu Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++,treelang --prefix=/usr --enable-shared --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --enable-nls --program-suffix=-4.1 --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-mpfr --enable-checking=release i486-linux-gnu Thread model: posix gcc version 4.1.2 20060928 (prerelease) (Ubuntu 4.1.1-13ubuntu5) configure:2782: $? = 0 configure:2784: gcc -V </dev/null >&5 gcc: '-V' option must have argument configure:2787: $? = 1 configure:2810: checking for C compiler default output file name configure:2813: gcc conftest.c >&5 configure:2816: $? = 0 configure:2862: result: a.out configure:2867: checking whether the C compiler works configure:2873: ./a.out configure:2876: $? = 0 configure:2893: result: yes configure:2900: checking whether we are cross compiling configure:2902: result: no configure:2905: checking for suffix of executables configure:2907: gcc -o conftest conftest.c >&5 configure:2910: $? = 0 configure:2935: result: configure:2941: checking for suffix of object files configure:2962: gcc -c conftest.c >&5 configure:2965: $? = 0 configure:2987: result: o configure:2991: checking whether we are using the GNU C compiler configure:3015: gcc -c conftest.c >&5 configure:3021: $? = 0 configure:3025: test -z || test ! -s conftest.err configure:3028: $? = 0 configure:3031: test -s conftest.o configure:3034: $? = 0 configure:3047: result: yes configure:3053: checking whether gcc accepts -g configure:3074: gcc -c -g conftest.c >&5 configure:3080: $? = 0 configure:3084: test -z || test ! -s conftest.err configure:3087: $? = 0 configure:3090: test -s conftest.o configure:3093: $? = 0 configure:3104: result: yes configure:3121: checking for gcc option to accept ANSI C configure:3191: gcc -c conftest.c >&5 configure:3197: $? = 0 configure:3201: test -z || test ! -s conftest.err configure:3204: $? = 0 configure:3207: test -s conftest.o configure:3210: $? = 0 configure:3228: result: none needed configure:3246: gcc -c conftest.c >&5 conftest.c:2: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'me' configure:3252: $? = 1 configure: failed program was: | #ifndef __cplusplus | choke me | #endif configure:3387: checking dependency style of gcc configure:3477: result: gcc3 configure:3500: checking how to run the C preprocessor configure:3535: gcc -E conftest.c configure:3541: $? = 0 configure:3573: gcc -E conftest.c conftest.c:11:28: error: ac_nonexistent.h: No such file or directory configure:3579: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | #include <ac_nonexistent.h> configure:3618: result: gcc -E configure:3642: gcc -E conftest.c configure:3648: $? = 0 configure:3680: gcc -E conftest.c conftest.c:11:28: error: ac_nonexistent.h: No such file or directory configure:3686: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | #include <ac_nonexistent.h> configure:3810: checking for g++ configure:3839: result: no configure:3810: checking for c++ configure:3839: result: no configure:3810: checking for gpp configure:3839: result: no configure:3810: checking for aCC configure:3839: result: no configure:3810: checking for CC configure:3839: result: no configure:3810: checking for cxx configure:3839: result: no configure:3810: checking for cc++ configure:3839: result: no configure:3810: checking for cl configure:3839: result: no configure:3810: checking for FCC configure:3839: result: no configure:3810: checking for KCC configure:3839: result: no configure:3810: checking for RCC configure:3839: result: no configure:3810: checking for xlC_r configure:3839: result: no configure:3810: checking for xlC configure:3839: result: no configure:3852: checking for C++ compiler version configure:3855: g++ --version </dev/null >&5 ./configure: line 3856: g++: command not found configure:3858: $? = 127 configure:3860: g++ -v </dev/null >&5 ./configure: line 3861: g++: command not found configure:3863: $? = 127 configure:3865: g++ -V </dev/null >&5 ./configure: line 3866: g++: command not found configure:3868: $? = 127 configure:3871: checking whether we are using the GNU C++ compiler configure:3895: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 3896: g++: command not found configure:3901: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | #ifndef __GNUC__ | choke me | #endif | | ; | return 0; | } configure:3927: result: no configure:3933: checking whether g++ accepts -g configure:3954: g++ -c -g conftest.cc >&5 ./configure: line 3955: g++: command not found configure:3960: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | | ; | return 0; | } configure:3984: result: no configure:4026: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 4027: g++: command not found configure:4032: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | | #include <stdlib.h> | int | main () | { | exit (42); | ; | return 0; | } configure:4026: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 4027: g++: command not found configure:4032: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | extern "C" void std::exit (int) throw (); using std::exit; | #include <stdlib.h> | int | main () | { | exit (42); | ; | return 0; | } configure:4026: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 4027: g++: command not found configure:4032: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | extern "C" void std::exit (int); using std::exit; | #include <stdlib.h> | int | main () | { | exit (42); | ; | return 0; | } configure:4026: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 4027: g++: command not found configure:4032: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | extern "C" void exit (int) throw (); | #include <stdlib.h> | int | main () | { | exit (42); | ; | return 0; | } configure:4026: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 4027: g++: command not found configure:4032: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | extern "C" void exit (int); | #include <stdlib.h> | int | main () | { | exit (42); | ; | return 0; | } configure:4026: g++ -c conftest.cc >&5 ./configure: line 4027: g++: command not found configure:4032: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | /* end confdefs.h. */ | void exit (int); | #include <stdlib.h> | int | main () | { | exit (42); | ; | return 0; | } configure:4115: checking dependency style of g++ configure:4205: result: none configure:4224: checking whether gcc is blacklisted configure:4250: gcc -c -O2 conftest.c >&5 configure:4256: $? = 0 configure:4260: test -z || test ! -s conftest.err configure:4263: $? = 0 configure:4266: test -s conftest.o configure:4269: $? = 0 configure:4281: result: no configure:4618: checking whether g++ supports -Wmissing-format-attribute configure:4654: rm -rf SunWS_cache; g++ -o conftest -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wno-non-virtual-dtor -Wmissing-format-attribute conftest.cc 1>&5 ./configure: line 4655: g++: command not found configure:4660: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | return 0; | ; | return 0; | } configure:4699: result: no configure:4706: checking whether gcc supports -Wmissing-format-attribute configure:4739: gcc -o conftest -std=iso9899:1990 -W -Wall -Wchar-subscripts -Wshadow -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -O2 -Wmissing-format-attribute conftest.c >&5 configure:4745: $? = 0 configure:4749: test -z || test ! -s conftest.err configure:4752: $? = 0 configure:4755: test -s conftest configure:4758: $? = 0 configure:4779: result: yes configure:4793: checking whether g++ supports -Wundef configure:4829: rm -rf SunWS_cache; g++ -o conftest -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wno-non-virtual-dtor -Wundef conftest.cc 1>&5 ./configure: line 4830: g++: command not found configure:4835: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | return 0; | ; | return 0; | } configure:4874: result: no configure:4881: checking whether g++ supports -Wno-long-long configure:4917: rm -rf SunWS_cache; g++ -o conftest -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wno-non-virtual-dtor -Wno-long-long conftest.cc 1>&5 ./configure: line 4918: g++: command not found configure:4923: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | return 0; | ; | return 0; | } configure:4962: result: no configure:4969: checking whether g++ supports -Wnon-virtual-dtor configure:5005: rm -rf SunWS_cache; g++ -o conftest -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wno-non-virtual-dtor -Wnon-virtual-dtor conftest.cc 1>&5 ./configure: line 5006: g++: command not found configure:5011: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | return 0; | ; | return 0; | } configure:5050: result: no configure:6107: checking how to run the C++ preprocessor configure:6138: g++ -E conftest.cc ./configure: line 6139: g++: command not found configure:6144: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | #ifdef __STDC__ | # include <limits.h> | #else | # include <assert.h> | #endif | Syntax error configure:6138: g++ -E conftest.cc ./configure: line 6139: g++: command not found configure:6144: $? = 127 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | #ifdef __STDC__ | # include <limits.h> | #else | # include <assert.h> | #endif | Syntax error configure:6138: /lib/cpp conftest.cc cpp: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory configure:6144: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | #ifdef __STDC__ | # include <limits.h> | #else | # include <assert.h> | #endif | Syntax error configure:6138: /lib/cpp conftest.cc cpp: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory configure:6144: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | #ifdef __STDC__ | # include <limits.h> | #else | # include <assert.h> | #endif | Syntax error configure:6221: result: /lib/cpp configure:6245: /lib/cpp conftest.cc cpp: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory configure:6251: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | #ifdef __STDC__ | # include <limits.h> | #else | # include <assert.h> | #endif | Syntax error configure:6245: /lib/cpp conftest.cc cpp: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory configure:6251: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | | #define PACKAGE_NAME "" | #define PACKAGE_TARNAME "" | #define PACKAGE_VERSION "" | #define PACKAGE_STRING "" | #define PACKAGE_BUGREPORT "" | #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" | #define VERSION "3.4.0" | #ifdef __cplusplus | void exit (int); | #endif | /* end confdefs.h. */ | #ifdef __STDC__ | # include <limits.h> | #else | # include <assert.h> | #endif | Syntax error configure:6320: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check See `config.log' for more details. ## ---------------- ## ## Cache variables. ## ## ---------------- ## ac_cv_build=i686-pc-linux-gnu ac_cv_build_alias=i686-pc-linux-gnu ac_cv_c_compiler_gnu=yes ac_cv_cxx_compiler_gnu=no ac_cv_env_CC_set= ac_cv_env_CC_value= ac_cv_env_CFLAGS_set= ac_cv_env_CFLAGS_value= ac_cv_env_CPPFLAGS_set= ac_cv_env_CPPFLAGS_value= ac_cv_env_CPP_set= ac_cv_env_CPP_value= ac_cv_env_CXXCPP_set= ac_cv_env_CXXCPP_value= ac_cv_env_CXXFLAGS_set= ac_cv_env_CXXFLAGS_value= ac_cv_env_CXX_set= ac_cv_env_CXX_value= ac_cv_env_F77_set= ac_cv_env_F77_value= ac_cv_env_FFLAGS_set= ac_cv_env_FFLAGS_value= ac_cv_env_LDFLAGS_set= ac_cv_env_LDFLAGS_value= ac_cv_env_build_alias_set= ac_cv_env_build_alias_value= ac_cv_env_host_alias_set= ac_cv_env_host_alias_value= ac_cv_env_target_alias_set= ac_cv_env_target_alias_value= ac_cv_exeext= ac_cv_host=i686-pc-linux-gnu ac_cv_host_alias=i686-pc-linux-gnu ac_cv_objext=o ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c' ac_cv_prog_AWK=mawk ac_cv_prog_CPP='gcc -E' ac_cv_prog_CXXCPP=/lib/cpp ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc ac_cv_prog_cc_g=yes ac_cv_prog_cc_stdc= ac_cv_prog_cxx_g=no ac_cv_prog_make_make_set=yes ac_cv_target=i686-pc-linux-gnu ac_cv_target_alias=i686-pc-linux-gnu am_cv_CC_dependencies_compiler_type=gcc3 am_cv_CXX_dependencies_compiler_type=none kde_cv_path=/usr/bin/kde-config kde_cv_path_kde_config=/usr/bin/kde-config kde_cv_prog_cc_Wmissing_format_attribute=yes ## ----------------- ## ## Output variables. ## ## ----------------- ## ACLOCAL='${SHELL} /home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/missing --run aclocal-1.9' ALSA_INCLUDES='' ALSA_LDFLAGS='' AMDEPBACKSLASH='\' AMDEP_FALSE='#' AMDEP_TRUE='' AMTAR='${SHELL} /home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/missing --run tar' AR='' ARCH_386_FALSE='' ARCH_386_TRUE='' ARCH_X86_64_FALSE='' ARCH_X86_64_TRUE='' ARCH_X86_FALSE='' ARCH_X86_TRUE='' ARTSCCONFIG='' AUTOCONF='${SHELL} /home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/missing --run autoconf' AUTODIRS='' AUTOHEADER='${SHELL} /home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/missing --run autoheader' AUTOMAKE='${SHELL} /home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/missing --run automake-1.9' AWK='mawk' CC='gcc' CCDEPMODE='depmode=gcc3' CFLAGS='-std=iso9899:1990 -W -Wall -Wchar-subscripts -Wshadow -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute' CONF_FILES=' $(top_srcdir)/./admin/configure.in.min $(top_srcdir)/configure.in.in $(top_srcdir)/./kdetv/configure.in.in $(top_srcdir)/./kdetv/plugins/configure.in.in $(top_srcdir)/./kdetv/plugins/misc/configure.in.in $(top_srcdir)/./kdetv/plugins/mixer/configure.in.in $(top_srcdir)/./kdetv/plugins/video/configure.in.in' CPP='gcc -E' CPPFLAGS='' CXX='g++' CXXCPP='/lib/cpp' CXXDEPMODE='depmode=none' CXXFLAGS='-ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wno-non-virtual-dtor' CYGPATH_W='echo' DCOPIDL2CPP='' DCOPIDL='' DCOPIDLNG='' DCOP_DEPENDENCIES='' DEFS='' DEPDIR='.deps' DOXYGEN='' DOXYGEN_PROJECT_NAME='' DOXYGEN_PROJECT_NUMBER='' ECHO='echo' ECHO_C='' ECHO_N='-n' ECHO_T='' EGREP='' ENABLE_PERMISSIVE_FLAG='' EXEEXT='' F77='' FFLAGS='' FRAMEWORK_COREAUDIO='' GLINC='' GLLIB='' GMSGFMT='' HAVE_GCC_VISIBILITY='0' INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644' INSTALL_PROGRAM='${INSTALL} $(INSTALL_STRIP_FLAG)' INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}' INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s' KCFG_DEPENDENCIES='' KCONFIG_COMPILER='' KDECONFIG='/usr/bin/kde-config' KDETV_LIBS='' KDE_EXTRA_RPATH='' KDE_HAS_DOXYGEN='' KDE_HAVE_DOT='' KDE_INCLUDES='' KDE_LDFLAGS='' KDE_MT_LDFLAGS='' KDE_MT_LIBS='' KDE_NO_UNDEFINED='' KDE_PLUGIN='' KDE_RPATH='' KDE_USE_CLOSURE_FALSE='' KDE_USE_CLOSURE_TRUE='' KDE_USE_FINAL_FALSE='' KDE_USE_FINAL_TRUE='' KDE_USE_NMCHECK_FALSE='' KDE_USE_NMCHECK_TRUE='' KDE_XSL_STYLESHEET='' LDFLAGS='' LDFLAGS_AS_NEEDED='' LDFLAGS_NEW_DTAGS='' LIBALSA='' LIBCOMPAT='' LIBCRYPT='' LIBDL='' LIBJPEG='' LIBOBJS='' LIBPNG='' LIBPTHREAD='' LIBRESOLV='' LIBS='' LIBSM='' LIBSOCKET='' LIBTOOL='' LIBUCB='' LIBUTIL='' LIBZ='' LIBZVBI='' LIB_ARTS='' LIB_KAB='' LIB_KABC='' LIB_KDECORE='' LIB_KDEPIM='' LIB_KDEPRINT='' LIB_KDEUI='' LIB_KDNSSD='' LIB_KFILE='' LIB_KFM='' LIB_KHTML='' LIB_KIMPROXY='' LIB_KIO='' LIB_KJS='' LIB_KNEWSTUFF='' LIB_KPARTS='' LIB_KSPELL='' LIB_KSYCOCA='' LIB_KUTILS='' LIB_LIRC_KDETV='' LIB_POLL='' LIB_QPE='' LIB_QT='' LIB_SMB='' LIB_X11='' LIB_XEXT='' LIB_XRENDER='' LN_S='' LTLIBOBJS='' MAKEINFO='${SHELL} /home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/missing --run makeinfo' MAKEKDEWIDGETS='' MCOPIDL='' MEINPROC='' MOC='' MSGFMT='' NOOPT_CFLAGS='' NOOPT_CXXFLAGS='' OBJEXT='o' PACKAGE='kdetv-0.8.9' PACKAGE_BUGREPORT='' PACKAGE_NAME='' PACKAGE_STRING='' PACKAGE_TARNAME='' PACKAGE_VERSION='' PATH_SEPARATOR=':' PERL='' QTDOCDIR='' QTE_NORTTI='' QT_INCLUDES='' QT_LDFLAGS='' RANLIB='' SET_MAKE='' SHELL='/bin/bash' STRIP='' TOPSUBDIRS='' UIC='' UIC_TR='' USER_INCLUDES='' USER_LDFLAGS='' USE_EXCEPTIONS='' USE_MMX_REGISTER='' USE_RTTI='' USE_THREADS='' VERSION='3.4.0' WOVERLOADED_VIRTUAL='' XGETTEXT='' XMLLINT='' X_EXTRA_LIBS='' X_INCLUDES='' X_LDFLAGS='' X_PRE_LIBS='' X_RPATH='' ZVBI_INCLUDES='' ZVBI_LDFLAGS='' ac_ct_AR='' ac_ct_CC='gcc' ac_ct_CXX='g++' ac_ct_F77='' ac_ct_RANLIB='' ac_ct_STRIP='' all_includes='' all_libraries='' am__fastdepCC_FALSE='#' am__fastdepCC_TRUE='' am__fastdepCXX_FALSE='' am__fastdepCXX_TRUE='#' am__include='include' am__leading_dot='.' am__quote='' am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"' am__untar='${AMTAR} xf -' bindir='${exec_prefix}/bin' build='i686-pc-linux-gnu' build_alias='' build_cpu='i686' build_os='linux-gnu' build_vendor='pc' datadir='${prefix}/share' doc_SUBDIR_included_FALSE='' doc_SUBDIR_included_TRUE='' exec_prefix='NONE' host='i686-pc-linux-gnu' host_alias='' host_cpu='i686' host_os='linux-gnu' host_vendor='pc' include_ALSADIR_FALSE='' include_ALSADIR_TRUE='' include_ARTS_FALSE='' include_ARTS_TRUE='' include_ZVBIDIR_FALSE='' include_ZVBIDIR_TRUE='' include_kdetvvideo_FALSE='' include_kdetvvideo_TRUE='' include_x11_FALSE='' include_x11_TRUE='' includedir='${prefix}/include' infodir='${prefix}/info' install_sh='/home/gekky/Desktop/kdetv-0.8.9/admin/install-sh' kde_appsdir='' kde_bindir='' kde_confdir='' kde_datadir='' kde_htmldir='' kde_icondir='' kde_includes='' kde_kcfgdir='' kde_libraries='' kde_libs_htmldir='/usr/share/doc/kde/HTML' kde_libs_prefix='/usr' kde_locale='' kde_mimedir='' kde_moduledir='' kde_qtver='' kde_servicesdir='' kde_servicetypesdir='' kde_sounddir='' kde_styledir='' kde_templatesdir='' kde_wallpaperdir='' kde_widgetdir='' kdeinitdir='' kdetv_SUBDIR_included_FALSE='' kdetv_SUBDIR_included_TRUE='' libdir='${exec_prefix}/lib' libexecdir='${exec_prefix}/libexec' localstatedir='${prefix}/var' mandir='${prefix}/man' mkdir_p='mkdir -p --' oldincludedir='/usr/include' po_SUBDIR_included_FALSE='' po_SUBDIR_included_TRUE='' prefix='/usr' program_transform_name='s,x,x,' qt_includes='' qt_libraries='' sbindir='${exec_prefix}/sbin' sharedstatedir='${prefix}/com' sysconfdir='${prefix}/etc' target='i686-pc-linux-gnu' target_alias='' target_cpu='i686' target_os='linux-gnu' target_vendor='pc' unsermake_enable_pch_FALSE='' unsermake_enable_pch_TRUE='#' x_includes='NONE' x_libraries='NONE' xdg_appsdir='' xdg_directorydir='' xdg_menudir='' ## ----------- ## ## confdefs.h. ## ## ----------- ## #define PACKAGE "kdetv-0.8.9" #define PACKAGE_BUGREPORT "" #define PACKAGE_NAME "" #define PACKAGE_STRING "" #define PACKAGE_TARNAME "" #define PACKAGE_VERSION "" #define VERSION "3.4.0" #endif #ifdef __cplusplus void exit (int); configure: exit 1 [/code:1:d0293f2276]
Link naar reactie
  • 0
[quote:c0a84b5c67="gekky29"]met compileren krijg ik onderstaande fout [code:1:c0a84b5c67] Output groot genoeg om te gebruiken als behang[/code:1:c0a84b5c67] [/quote:c0a84b5c67]Wellicht zou je beter kunnen proberen kdetv te installeren via apt-get. Check in je /etc/apt/sources.list naar [code:1:c0a84b5c67] ## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe' ## repository. [/code:1:c0a84b5c67] om een paar hekjes te verwijderen voor die deb en deb-src regels. Die universe repository heb je nodig om kdetv via het volgende commando te kunnen installeren [code:1:c0a84b5c67] sudo apt-get update [/code:1:c0a84b5c67][Enter] en [code:1:c0a84b5c67] sudo apt-get install kdetv [/code:1:c0a84b5c67][Enter]
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...