Ga naar inhoud
 • 0

Internet explorer wil niet meer...


anoniem

Vraag

Ondanks dat alle signalen voor draadloos internet (4 lichtjes) op de bbox van Belgacom branden & ook helpdesk Belgacom bevestigen dat er connectie is (net als er softwarematig te zien is) GEEN internet... bijna tegelijk melding dat AVG Tray het niet doet... anderzijds voor onderstaand mbam-rapport kon ik wel updates binnenpakken, net als voor windows-updates... WIE KAN AUB HELPEN??? Ondertussen heb ik IE verwijderd & opnieuw geïnstalleerd maar probleem blijft (moeten er trouwens nieuwe initialen meegegeven worden bij herinstallatie???) ... ALVAST HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE HULP (in bijlage mbam & hijack-logjes) Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 11:40:57, on 3/07/2011 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe C:\Windows\PLFSetI.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Spector Photo Software\Agent.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Users\J&D Computers bvba\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Users\J&DCOM~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0809&m=aspire_5536 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0809&m=aspire_5536 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0809&m=aspire_5536 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [BackupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mwlDaemon] C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program Files\Spector Photo Software\Agent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\J&D Computers bvba\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe -- End of file - 10026 bytes Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200 www.malwarebytes.org Databaseversie: 7010 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 9.0.8112.16421 3/07/2011 10:05:16 mbam-log-2011-07-03 (10-05-16).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 160814 Verstreken tijd: 16 minuut/minuten, 51 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
Link naar reactie

7 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
Staat wel eindje weg van televisie... is eigenlijk bij m'n vriendin & al week wil IE het niet meer doen, vanmorgen pas herinstallatie IE gedaan, telefoon aan Belgacom dateert van vorige week... zij heeft een Acer laptop, wat mij wel opvalt is dat satelliet-tekentje op toetsenbord oranje kleurt terwijl ik dit eerder groen of blauw zou verwachten??? IE opent de browser (je ziet zelfs favoriete webpagina's in tabbladen bovenaan staan) maar al even snel komt ie zeggen dat 't niet lukt... Wat zouden jullie adviseren?
Link naar reactie
 • 0
Beste Abraham, Blijkbaar bij acer is oranje lichtje toch verbinding met wifi (hoe bizar ook), als je op toets drukt komt er anders streep door wifi-teken op 't scherm... MAAR in veilige modus gewoon wat invoegtoepassingen in IE zitten aan -en uitvinken en nu doet ie 't terug in normale modus... snap er niks van maar is opgelost...verdenk AVG toch... dit weekend verwijder ik die zowel bij haar en mijzelf om Avast te installeren... !!????!!!
Link naar reactie
 • 0
Oké, leuk dat je het zelf uitgevonden hebt. Om AVG te deïnstalleren, doe je dat het best met de AVG-Removers. Denk er aan in VIsta en Windows 7 dat tool met administratorrechten (via rechtsklik erop) uit te voeren! N.B.: de installatie van Avast op dezelfde wijze doen overigens. AVG Remover (32-bits) 2011: http://download.avg.com/filedir/util/support/avg_remover_stf_x86_2011_1322.exe AVG Remover (64-bits) 2011: http://download.avg.com/filedir/util/support/avg_remover_stf_x64_2011_1322.exe Na de deïnstallatie eerst de PC/notebook opnieuw opstarten. [url=http://www.av.eu/web/index.php?pageI...anguagecode=nl][b:8f1df9404f]Downloadlink Avast 6 Free[/b:8f1df9404f][/url]
Link naar reactie

Om een reactie te plaatsen, moet je eerst inloggen

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 • Populaire leden

  Er is nog niemand die deze week reputatie heeft ontvangen.

 • Leden

  Geen leden om te tonen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...