Ga naar inhoud
 • 0

hijackthislog nav vraag bij OS Windows geen Google.nl


anoniem

Vraag

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 11:48:51, on 4-3-2011 Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe C:\Users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:25511 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: Dropbox.lnk = Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe O4 - Startup: YoWindow.lnk = C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O13 - Gopher Prefix: O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe -- End of file - 7233 bytes
Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Hoi wim, je mag volgende gaan doen: [b:afe5a8c267]Welk programma[/b:afe5a8c267]: ComboFix [b:afe5a8c267]Waarvoor/waarom[/b:afe5a8c267]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken en zo mogelijk op te schonen. [b:afe5a8c267]Moeilijkheidsgraad[/b:afe5a8c267]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed. [b:afe5a8c267]Downloadlokatie[/b:afe5a8c267]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden! [b:afe5a8c267]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:afe5a8c267]: [list:afe5a8c267][*:afe5a8c267][url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:afe5a8c267]Bleepingcomputer[/b:afe5a8c267][/url] [*:afe5a8c267][url=http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe][b:afe5a8c267]ForoSpyware[/b:afe5a8c267][/url] [*:afe5a8c267][url=http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe][b:afe5a8c267]Geekstogo[/b:afe5a8c267][/url][/list:u:afe5a8c267] [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden][b:afe5a8c267]Hier[/b:afe5a8c267][/url] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken. Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn! [url=http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html][b:afe5a8c267]Hier[/b:afe5a8c267][/url] en [url=http://www.techsupportforum.com/forums/f50/how-to-disable-your-security-applications-490111.html][b:afe5a8c267]hier[/b:afe5a8c267][/url] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren. [b:afe5a8c267]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:afe5a8c267]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden. [b:afe5a8c267]Opmerkingen[/b:afe5a8c267]: [list:afe5a8c267][*:afe5a8c267] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist). [*:afe5a8c267]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten. [*:afe5a8c267]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:afe5a8c267] [b:afe5a8c267]ComboFix is opgestart[/b:afe5a8c267]: [list:afe5a8c267][*:afe5a8c267]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"! [*:afe5a8c267]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen! [*:afe5a8c267]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal. [*:afe5a8c267]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken. [*:afe5a8c267]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht. [*:afe5a8c267]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:afe5a8c267] [b:afe5a8c267]Belangrijke opmerking[/b:afe5a8c267]: [list:afe5a8c267][*:afe5a8c267][b:afe5a8c267][color=Red:afe5a8c267]Indien na de scan bij het opstarten van programma's er een error wordt getoond met de melding:[/color:afe5a8c267][/b:afe5a8c267] [*:afe5a8c267][b:afe5a8c267][color=blue:afe5a8c267]Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion.[/color:afe5a8c267][/b:afe5a8c267] [*:afe5a8c267][b:afe5a8c267][color=Red:afe5a8c267]Start dan de computer opnieuw op.[/color:afe5a8c267][/b:afe5a8c267][/list:u:afe5a8c267]
Link naar reactie
 • 0
Geweldig dat je me zo helpt!! Echt super. Ik heb twee keer op programma sluiten moeten klikken tijdens de ComboFix scan. Het ging om een PEV.cfxxe melding, werkt niet meer. Komt de log: ComboFix 11-03-17.02 - Hans van Uden 18-03-2011 11:50:14.1.4 - x86 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.3063.2192 [GMT 1:00] Gestart vanuit: J:\ComboFix.exe AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C} SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\ANTIGEN.tmp c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CLSV.exe c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\delfile.tmp c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\dudl.exe c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\FW.dll c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\gid.tmp c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\grid.tmp c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\hymt.sys c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\kernel32.dll c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\pal.sys c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\PE.dll c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\PE.exe c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\ppal.exe c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\SICKBOY.dll c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\SICKBOY.drv c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\sld.dll . . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-02-18 to 2011-03-18 )))))))))))))))))))))))))))))) . . 2011-03-18 09:35 . 2011-03-18 09:35 388096 ----a-r- c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe 2011-03-18 09:19 . 2011-03-18 09:19 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro 2011-03-18 09:11 . 2011-03-18 09:11 -------- d-----w- c:\users\Hans van Uden\AppData\Local\Adobe 2011-03-18 07:26 . 2011-03-18 07:26 -------- d-----w- c:\users\Hans van Uden\AppData\Local\Mozilla 2011-03-17 21:13 . 2011-01-07 07:27 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll 2011-03-17 21:13 . 2011-01-07 05:33 294400 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll 2011-03-17 21:13 . 2010-12-18 05:30 2690560 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll 2011-03-17 21:13 . 2010-12-18 05:26 1034240 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe 2011-03-17 21:13 . 2010-10-27 04:43 3901824 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2011-03-17 21:13 . 2010-10-27 04:43 3957120 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2011-03-17 21:13 . 2010-10-27 04:40 1289536 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll 2011-03-17 21:13 . 2011-02-03 05:45 219008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys 2011-03-17 21:13 . 2010-11-02 04:46 728448 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys 2011-03-17 21:13 . 2010-11-02 04:23 107520 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll 2011-03-17 21:12 . 2011-02-23 14:56 371544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2011-02-23 15:04 . 2011-02-01 09:56 40648 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr 2011-02-23 15:04 . 2011-02-01 09:56 190016 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe 2011-02-23 14:56 . 2011-02-01 09:56 301528 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys 2011-02-23 14:55 . 2011-02-01 09:56 49240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys 2011-02-23 14:55 . 2011-02-01 09:56 25432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys 2011-02-23 14:55 . 2011-02-01 09:56 53592 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys 2011-02-23 14:54 . 2011-02-01 09:56 19544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys 2011-02-02 17:11 . 2009-10-05 15:57 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2011-01-13 08:47 . 2011-02-01 09:31 188216 ----a-w- c:\windows\system32\aswDB9F.tmp 2010-12-20 17:09 . 2011-01-31 15:21 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-12-20 17:08 . 2011-01-31 15:21 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast] @="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}] 2011-02-23 15:04 122512 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShell.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1] @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}] 2009-12-09 01:19 94208 ----a-w- c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2] @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}] 2009-12-09 01:19 94208 ----a-w- c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3] @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}] 2009-12-09 01:19 94208 ----a-w- c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "IAStorIcon"="c:\program files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2009-10-02 284696] "CLMLServer"="c:\program files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" [2009-06-03 103720] "RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-08-04 7703072] "TrueImageMonitor.exe"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2007-09-14 2595480] "AcronisTimounterMonitor"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe" [2007-09-14 905056] "Acronis Scheduler2 Service"="c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2007-09-14 140568] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760] "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288] "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2007-10-30 16200] "Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-12-20 963976] "avast5"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2011-02-23 3451496] . c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Dropbox.lnk - c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2010-2-26 21979992] YoWindow.lnk - c:\program files\YoWindow\yowindow.exe [2010-10-9 731136] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "ConsentPromptBehaviorUser"= 2 (0x2) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) . [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoThumbnailCache"= 1 (0x1) . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "mixer4"=wdmaud.drv . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Hans van Uden^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^MagicDisc.lnk] path=c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MagicDisc.lnk backup=c:\windows\pss\MagicDisc.lnk.Startup backupExtension=.Startup . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Corel Photo Downloader] 2007-10-31 00:52 531784 ----a-w- c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe . R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-08-20 189440] R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-06-27 1343400] S0 hotcore3;hotcore3;c:\windows\system32\drivers\hotcore3.sys [2007-11-06 39472] S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2009-12-02 721904] S1 aswSnx;aswSnx; [x] S1 aswSP;aswSP; [x] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128] S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x] S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-02-23 53592] S2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology;c:\program files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2009-10-02 13336] S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32v.sys [2009-08-21 66592] S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2009-09-22 579072] S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-13 14336] . . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.google.nl/ uInternet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:25511 IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 IE: {{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - . Toolbar-Locked - (no file) HKLM-Run-NWEReboot - (no file) HKLM-Run-Corel Photo Downloader - c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe AddRemove-_{ADDBE07D-95B8-4789-9C76-187FFF9624B4} - c:\program files\Corel\CorelDRAW Essential Edition 3\Programs\MSILauncher {ADDBE07D-95B8-4789-9C76-187FFF9624B4} . . . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10n_ActiveX.exe,-101" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation] "Enabled"=dword:00000001 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32] @="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10n_ActiveX.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker4" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security] @Denied: (Full) (Everyone) . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- . - - - - - - - > 'Explorer.exe'(5256) c:\users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\windows\system32\nvvsvc.exe c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe c:\windows\system32\nvvsvc.exe c:\windows\system32\taskhost.exe c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe c:\windows\system32\PSIService.exe c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe c:\program files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe c:\windows\system32\WUDFHost.exe c:\windows\system32\conhost.exe c:\windows\system32\DllHost.exe c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe c:\windows\system32\taskhost.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2011-03-18 12:03:03 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2011-03-18 11:03 . Pre-Run: 240.665.534.464 bytes beschikbaar Post-Run: 240.729.247.744 bytes beschikbaar . - - End Of File - - 0F4DEBA42883CA348D83CB0130AA04D4
Link naar reactie
 • 0
Hoi Wim, het ComboFix log ziet er goed uit en het tool heeft zijn werk gedaan! Doe nu het volgende weer: [b:7d8a0e8ebc]Welk programma[/b:7d8a0e8ebc]: Malwarebytes MBAM [b:7d8a0e8ebc]Waarvoor/waarom[/b:7d8a0e8ebc]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware. [b:7d8a0e8ebc]Moeilijkheidsgraad[/b:7d8a0e8ebc]: geen. [b:7d8a0e8ebc]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:7d8a0e8ebc]: Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling. Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren. [b:7d8a0e8ebc]Belangrijk: MBAM altijd eerst updaten![/b:7d8a0e8ebc] [list:7d8a0e8ebc][*:7d8a0e8ebc]Klik in het hoofdmenu van daarvoor op de tab 'Update' en vervolgens op de knop "Controleer op updates".[/list:u:7d8a0e8ebc] [b:7d8a0e8ebc]Scannen[/b:7d8a0e8ebc]: [list:7d8a0e8ebc][*:7d8a0e8ebc] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'. [*:7d8a0e8ebc]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'. [*:7d8a0e8ebc]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:7d8a0e8ebc] [b:7d8a0e8ebc]Infecties gevonden[/b:7d8a0e8ebc]: [list:7d8a0e8ebc][*:7d8a0e8ebc]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken [*:7d8a0e8ebc]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten. [*:7d8a0e8ebc]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde. [*:7d8a0e8ebc]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:7d8a0e8ebc]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken! [*:7d8a0e8ebc]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:7d8a0e8ebc] [b:7d8a0e8ebc]MBAM-Log[/b:7d8a0e8ebc]: [list:7d8a0e8ebc][*:7d8a0e8ebc] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:7d8a0e8ebc] [b:7d8a0e8ebc]Post aansluitend de inhoud van het MBAM-log.[/b:7d8a0e8ebc]
Link naar reactie
 • 0
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100 www.malwarebytes.org Databaseversie: 6094 Windows 6.1.7600 Internet Explorer 8.0.7600.16385 18-3-2011 12:46:42 mbam-log-2011-03-18 (12-46-42).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 148859 Verstreken tijd: 2 minuut/minuten, 37 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
Link naar reactie
 • 0
Hoi Wim - er zat wel degelijk spyware en nog meer in de PC van je vader! ComboFix mag nu verwijderd worden: [list:101c1b61e7][*:101c1b61e7] ga daarvoor naar Start - Uitvoeren [*:101c1b61e7] kopieer en plak hierin het volgende: [b:101c1b61e7]Combofix /Uninstall[/b:101c1b61e7] [*:101c1b61e7] klik daarna op [b:101c1b61e7]OK[/b:101c1b61e7]. [*:101c1b61e7] indien het goed is, krijg je vervolgens een melding, dat Combofix verwijderd werd.[/list:u:101c1b61e7] Voorbeeld: [img:101c1b61e7]http://home.kpn.nl/stefsmeenk/CFUninstall.PNG[/img:101c1b61e7] Uitvoeren kan ook gestart worden door de toetsencombinatie [img:101c1b61e7]http://home.kpn.nl/stefsmeenk/W+R.jpg[/img:101c1b61e7] Laat MBAM in de PC zitten en leg jouw vader uit hoe dat tool wekelijks te gebruiken. Gebruik het tool ook nog een keer: [b:101c1b61e7]Welk programma[/b:101c1b61e7]: Malwarebytes MBAM [b:101c1b61e7]Waarvoor/waarom[/b:101c1b61e7]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware. [b:101c1b61e7]Moeilijkheidsgraad[/b:101c1b61e7]: geen. [b:101c1b61e7]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:101c1b61e7]: Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling. Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren. [b:101c1b61e7]Belangrijk: MBAM altijd eerst updaten![/b:101c1b61e7] [list:101c1b61e7][*:101c1b61e7]Klik in het hoofdmenu van daarvoor op de tab 'Update' en vervolgens op de knop "Controleer op updates".[/list:u:101c1b61e7] [b:101c1b61e7]Scannen[/b:101c1b61e7]: [list:101c1b61e7][*:101c1b61e7] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'. [*:101c1b61e7]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'. [*:101c1b61e7]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:101c1b61e7] [b:101c1b61e7]Infecties gevonden[/b:101c1b61e7]: [list:101c1b61e7][*:101c1b61e7]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken [*:101c1b61e7]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten. [*:101c1b61e7]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde. [*:101c1b61e7]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:101c1b61e7]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken! [*:101c1b61e7]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:101c1b61e7] [b:101c1b61e7]MBAM-Log[/b:101c1b61e7]: [list:101c1b61e7][*:101c1b61e7] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:101c1b61e7] [b:101c1b61e7]Post aansluitend de inhoud van het MBAM-log.[/b:101c1b61e7]
Link naar reactie
 • 0
Abraham, pc weer aan mijn vader overhandigd. Hij was super enthousiast en namens hem hartelijk dank voor de geweldige hulp. Dit was niet zo'n eenvoudig op te lossen probleem vond ik. Meestal vind je op Google wel informatie omdat je niet de enigen bent die zo iets heeft. In dit geval was dat zeker niet zo. Het ging om flushdns en hosts etc. Verder niks bruikbaars gevonden. Zonder jouw hulp was het me niet gelukt. Super.
Link naar reactie
 • 0
Hoi Wim, ik mis het log van MBAM! Doe het volgende: sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:dffc94425c]Fix checked[/b:dffc94425c] klikt! Start nu HijackThis middels rechtsklik met Administratorrechten en klik op de knop [b:dffc94425c]Do a Scan only, O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)[/b:dffc94425c] [list:dffc94425c][*:dffc94425c] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen [*:dffc94425c] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:dffc94425c]Fix checked[/b:dffc94425c] [*:dffc94425c] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:dffc94425c]
Link naar reactie
 • 0
Hoi Abraham. Heb ik die in mijn enthousiasme niet meer gepost?! Sorry, dom zeg. Er werden in ieder geval geen verdachte dingen gevonden en 0 infecties. De pc is weer bij mijn vader nu. Ik snap uit je bericht niet helemaal welke vensters ik moet openen en sluiten. En ik moet Hijjackthis weer starten toch? Is dat hijackthis het enige wat er nu moet gebeuren? Zal ik het toch weer met de telefoon moeten doen.
Link naar reactie
 • 0
Hoi Wim, die twee regels kunnen in ieder geval geen kwaad, als ze voorlopig blijven staan! Wat ik bedoel is het volgende: als je regels moet verwijderen, laat je enkel nog het webvenster open van CTF waar staat aangegeven welke regels verwijderd moeten worden. Ben je klaar met het aanvinken in Hijack This, dan sluit je de webbrowser, voordat je Hijack This de fix laat doen!
Link naar reactie

Om een reactie te plaatsen, moet je eerst inloggen

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 • Populaire leden

  Er is nog niemand die deze week reputatie heeft ontvangen.

 • Leden

  Geen leden om te tonen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...