Ga naar inhoud
 • 0

laptop loopt vast; foutmelding beveiligingsopties


anoniem

Vraag

Ik heb al eens eerder met succes gebruikt gemaakt van dit forum; kijken of dit nu weer lukt: Sinds een paar dagen loopt mijn laptop (Vista, ongeveer 5 jaar oud) vast. Reageert dan ook niet meer op normaal afsluiten. dit doe ik dan met de aan/uit knop. Veilige modus gaat goed. Als de laptop vast loopt en ik probeer taakbeheer op te starten, dan komt er een foutmelding: Het maken van het dialoogvester voor beveiligingsopties door het proces voor aan...(meer tekst past niet in het kader) Ik druk op OK; krijg een zwart scherm en sta weer vast. Heb verschillende scanners gedraaid: Avast, CCleaner, SuperAntispyware, Malwarebytes. De laatstgenoemde vond niets, dus niet nodig een logje te plaatsen. Heb een Hijackthis log gemaakt. Ik hoop dat er iemand is die hier na wil kijken en mij kan helpen! : Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5 Scan saved at 8:13:42, on 24-8-2013 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16502) CHROME: 29.0.1547.57 Boot mode: Safe mode with network support Running processes: C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://alawar.co.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ddrnw&s={searchTerms}&f=4 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O3 - Toolbar: (no name) - {f230d1cd-647f-4856-8538-8c0d39e5ecf2} - (no file) O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Mouse Driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Annelie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user') O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9f67b409fb1c7) (gupdate1c9f67b409fb1c7) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Mouse Driver\KMWDSrv.exe O23 - Service: Online Games Manager (ogmservice) - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe -- End of file - 8581 bytes (Ik weet het, de laptop verouderd, harde schijf loopt vol.... Maar misschien valt er nog wat te verbeteren alvorens een nieuw exemplaar aan te schaffen)
Link naar reactie
 • Antwoorden 74
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties voor deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
Abraham, als je mijn buurman was geweest, dan had ik je mijn laptop gegeven en had je voor mij windows 7 er op mogen zetten. Ik durf het zelf echt niet aan; bang dat ik weer dagen lang aan het prutsen ben. Misschien is het heel simpel, maar ik ga de gok niet te wagen. Nu IE niet meer werkt is dat voor mij alsnog geen probleem. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je geduld en tijd die je hebt besteed om mij te helpen. Kom zéker weer terug op dit forum als ik computerproblemen heb!
Link naar reactie
 • 0
Ik moet je wederom lastig vallen: Ik heb gemerkt dat er geen herstelpunten meer worden gemaakt (handmatig gaat ook niet; onherstelbare fout x08000FFF). Ook windows update werkt niet meer. Wordt telkens gevraagd om computer opnieuw op te starten om belangrijke updates te installeren. Vervolgens zoekt pc weer naar updates en moet dan wéér opnieuw opstarten. Werkt dus niet. Is dit nog te repareren of ben ik alleen door het installeren van Windows 7 van dit probleem verlost? Bedankt voor je deskundigheid!
Link naar reactie
 • 0
Eerst de updateproblemen. Controleer in Services of onderstaande diensten op de juiste wijze zijn ingesteld: - Background Intelligent Transfer Server > Opstarttype=Automatisch - DCOM Process Server Launcher > Opstarttype=Automatisch - Remote Procedure Call (RPC) > Opstarttype=Automatisch - RPC Endpoint Mapper > Opstarttype=Automatisch - Windows Update > Opstarttype=Automatisch Indien je niet weet hoe in Services te geraken: [list:6f611d1b74][*:6f611d1b74] ga daarvoor naar Start - Uitvoeren: [*:6f611d1b74] kopieer en plak hierin het volgende: [b:6f611d1b74]services.msc[/b:6f611d1b74] [*:6f611d1b74] klik daarna op [b:6f611d1b74]OK[/b:6f611d1b74]. [list:6f611d1b74][*:6f611d1b74]Uitvoeren kan ook gestart worden door gelijktijdig de "Windowstoets + R-toets" in te drukken.[/list:u:6f611d1b74][/list:u:6f611d1b74]
Link naar reactie
 • 0
Probeer het volgende: ga daarvoor naar [b:f12bc2f13a]Start[/b:f12bc2f13a] en typ in de zoekregel [b:f12bc2f13a][color=#0000FF:f12bc2f13a]cmd[/color:f12bc2f13a][/b:f12bc2f13a] - bovenaan in het startmenu zie je nu de betreffende snelkoppeling. Klik deze snelkoppeling met rechts aan en kies voor [b:f12bc2f13a][color=#0000FF:f12bc2f13a]Als administrator uitvoeren[/color:f12bc2f13a][/b:f12bc2f13a]. In het zwarte venster typ je nu [b:f12bc2f13a][color=#0000FF:f12bc2f13a]secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose[/color:f12bc2f13a][/b:f12bc2f13a] gevolgd door indrukken van de Entertoets. Start daarna jouw PC opnieuw op en probeer of het Udate probleem is opgelost.
Link naar reactie
 • 0
Beste Abraham, ik weet dat dat heel normaal is en zo is het in het verleden ook vaak gegaan. Maar nu blijft de pc ruim 20 minuten zoeken naar updates, geeft niet aan hoeveel updates heeft gevonden. Ik moet wél herstarten, maar er wordt niets geupdate. De laatste update is van 26 aug Weet verder niet hoe ik het je moet uit leggen. Het klopt gewoon niet.
Link naar reactie
 • 0
Als je Windows handmatig naar updates laat zoeken, zou deze inderdaad behoren te tonen welke updates er zijn gevonden. Tenzij alle beschikbare updates al geïnstalleerd waren. Had je al gecheckt in Windows Updategeschiedenis of er wellicht updates zijn mislukt? Check op de site van computertotaal voor info daarover http://computertotaal.nl/software/23129-geschiedenis-van-windows-update-tonen.html
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
 • Nieuwe aanmaken...