Ga naar inhoud
 • 0

logje ivm virus


anoniem

Vraag

Goedenmiddag, Ik kreeg een virus melding en ik kan nu alleen maar in veilige modus opstarten. Hierbij een logje en hopelijk hulp.... Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:06:45, on 21-11-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\savedump.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229760800046 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229760759078 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\rdolib.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Automatische updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ -- End of file - 8277 bytes
Link naar reactie

15 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
Hallo Edony, graag een eerlijk antwoord op volgende vraag: heb jij mogelijk programma's gedownload/geïnstalleerd met activering via cracks/keygens? Download, installeer en blijf [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:4e33dd673b]Update[/b:4e33dd673b] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:4e33dd673b]Download MBAM[/b:4e33dd673b][/url] Start [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] en kies voor [b:4e33dd673b]Snelle Scan[/b:4e33dd673b] [b:4e33dd673b]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:4e33dd673b] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:4e33dd673b]OK[/b:4e33dd673b] , daarna op de knop [b:4e33dd673b]Bekijk Resultaten[/b:4e33dd673b] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:4e33dd673b]Verwijder geselecteerde[/b:4e33dd673b] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:4e33dd673b]Logs[/b:4e33dd673b] te klikken in [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] . Indien [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:4e33dd673b]OK[/b:4e33dd673b] klikken! Daarna zal [b:4e33dd673b]MBAM[/b:4e33dd673b] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:4e33dd673b]Open the Misc Tools section[/b:4e33dd673b], dan op de knop [b:4e33dd673b]Open Uninstall Manager[/b:4e33dd673b] en als laatse op de knop [b:4e33dd673b]Save[/b:4e33dd673b]).
Link naar reactie
 • 0
Eerlijk antwoord ik had wat gedownload van usenet wat ik wilde installeren maar dat lukte niet en toen heb ik de download weggeooid. Ik ben gelijk genezen zeg maar :cry: Logje MBAM± Malwarebytes' Anti-Malware 1.41 Database versie: 2775 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 21-11-2009 16:44:30 mbam-log-2009-11-21 (16-44-30).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 119587 Verstreken tijd: 4 minute(s), 49 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 1 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 1 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\install.exe (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\Documents and Settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Local Settings\Temp\RarSFX0\install.exe (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Logje Hijack Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:50:08, on 21-11-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229760800046 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229760759078 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Automatische updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ -- End of file - 8327 bytes Uninstall list Aangifte inkomstenbelasting 2008 Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader 9.1.3 - Nederlands Apple Mobile Device Support Apple Software Update AVG 8.5 Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025) Bonjour Brothers in Arms: Hell's Highway CCleaner CodeStuff Starter Creative MediaSource DVD Shrink 3.2 eMule GrabIt 1.7.2 Beta 3 (build 996) HijackThis 2.0.2 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) iTunes Java(TM) 6 Update 11 K-Lite Codec Pack 4.4.2 (Standard) LeechFTP Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 3.0 Nederlands taalpakket Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - nld Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Nederlands taalpakket Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Mozilla Firefox (3.5.5) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 6.0 Parser (KB933579) Nero 7 Premium Nikon Message Center Nikon Transfer Norton PartitionMagic 8.0 NTREGOPT 1.1j NVIDIA Drivers NVIDIA PhysX Picture Control Utility QuickTime Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969679) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB969682) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB969604) Sound Blaster Audigy 4 Spybot - Search & Destroy Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB969907) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (KB974810) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB972636) ViewNX Winamp Windows Internet Explorer 8 Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live aanmeldhulp WinRAR Nou ik ben benieuwd
Link naar reactie
 • 0
Hallo Edony, je HJT-log ziet er goed uit. Maar laat MBAM nogmaals scannen, maar nu eerst de tab Update aandoen, de huidige MBAM zit nu bijna op versie 3200! En post het nieuwe log! Belangrijk: [b:1d502bd2a2]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn! Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:1d502bd2a2] Download naar je bureaublad : [url=http://www.java.com/en/download/manual.jsp][i:1d502bd2a2][b:1d502bd2a2]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 17[/b:1d502bd2a2][/i:1d502bd2a2][/url] Nu ga je eerst naar [b:1d502bd2a2]Configuratiescherm /Software[/b:1d502bd2a2] en dan verwijder je [b:1d502bd2a2]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 11[/b:1d502bd2a2]. Hierna de computer opnieuw starten! Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren!
Link naar reactie
 • 0
Hallo Abraham, Ik heb gedaan wat je aangaf. MBAM vond idd nog wat. Wat wel vreemd blijft is dat sinds dit grapje vanochtend mijn PC moeite blijft houden met opstarten. Er verschijnt een blauw scherm en voordat ik kan lezen gaat hij opnieuw opstarten. Er komt dan een zwart scherm met een aantal mogelijkheden en na 2 of 3 keer kiezen voor Windows normaal starten, start het ook echt een keer op. Wat zou dat zijn register beschadigd?? Hierbij het MBAM logje: Malwarebytes' Anti-Malware 1.41 Database versie: 3210 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 21-11-2009 22:37:05 mbam-log-2009-11-21 (22-37-05).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 131362 Verstreken tijd: 4 minute(s), 44 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 1 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys (Fake.Beep.sys) -> Quarantined and deleted successfully.
Link naar reactie
 • 0
Die opstartproblemen kunnen te maken hebben met het mislukken van de installatie van dat usenet tool! Het probleem met heel veel downloads tegenwoordig is, dat je niet meer met zekerheid kan zeggen - bijv. usenet downloads - dat de downloads goed zijn. Want internetcriminelen breiden hun werkterrein steeds meer uit, omdat er grof geld verdiend kan worden met gehackte PC's! Beschik je over een XP-installatieCD dan wel recoveryCD? Doe dan het volgende: ga naar [b:fb84f0520d]Start /Uitvoeren[/b:fb84f0520d] en typ [b:fb84f0520d]sfc /scannow[/b:fb84f0520d] gevolgd door klikken op [b:fb84f0520d]OK[/b:fb84f0520d] of indrukken van de Entertoets. Denk wel aan de spatie na 'sfc'. SFC houdt in dat systeembestanden gecontroleerd worden op juist funktioneren, zonodig volgt reparatie; daarbij zal naar de CD gevraagd worden!
Link naar reactie
 • 0
Abraham ik heb dat gedaan. Mijn AVG komt nu met de mededeling: C:\Windows\system32\drivers\beep.sys met als infectie: Trojan horse BackDoor.Generic 1 Heeft te maken met Process name C\Windows\system32\winlogon.exe Ik krijg deze wel removed maar er blijft er steeds 1 staan en dan komt er een volgende bij????? Hoe kan ik dit verhelpen of moet Windows gewoon opnieuw geinstalleerd worden om er af te komen?
Link naar reactie
 • 0
Dat nieuw installeren, heb je dat al vaker gedaan? Ik raad je aan, dat [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:4ab3fb0ef0]Combofix jouw Windows gaat scannen[/b:4ab3fb0ef0] (KLIK)[/url]. [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden][b:4ab3fb0ef0]Hoe Combofix goed te gebruiken[/b:4ab3fb0ef0] (KLIK)[/url] [b:4ab3fb0ef0]Aanvulling: om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:[/b:4ab3fb0ef0] [b:4ab3fb0ef0]- er mogen geen webbrowsers openstaan - antivirus moet geheel gedeaktiveerd zijn - actieve mal- en spywarescanners moeten gedeaktiveerd zijn.[/b:4ab3fb0ef0] Niet in het actieve Combofixvnster klikken – dit zal Combofix doen bevriezen! Combofix sluit de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen! [b:4ab3fb0ef0]Vistagebruikers starten Combofix op met Administratorrechten! En vergeten niet Windows Defender tijdelijk uit te schakelen: zie daarvoor [url]http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-NL/help/31d797aa-091d-4d67-a556-dbfaf21bf0dc1043.mspx[/url] [/b:4ab3fb0ef0] [url=http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html][b:4ab3fb0ef0]Hier vindt je gegevens hoe antivirus te deaktiveren[/b:4ab3fb0ef0] (KLIK)[/url]
Link naar reactie
 • 0
Nee dat heb ik gelukkig nog niet moeten doen. Hierbij de log van Combofix: ComboFix 09-11-22.02 - Edwin 22-11-2009 22:56.2.2 - x86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.556 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Bureaublad\ComboFix.exe AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF} . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . ---- Voorgaande Run ------- . c:\windows\system32\thread.xml c:\windows\system32\uses32.dat c:\windows\system32\worker.info . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-22 to 2009-11-22 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-11-21 23:27 . 2008-04-14 19:32 18944 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxscnui.dll 2009-11-21 23:27 . 2008-04-14 19:32 116736 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxwiadr.dll 2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 23040 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxwbtmp.dll 2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 4608 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxflnch.exe 2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 27648 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xrxftplt.exe 2009-11-21 23:27 . 2001-09-06 18:27 99865 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xlog.exe 2009-11-21 23:27 . 2001-08-17 17:11 16970 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\xem336n5.sys 2009-11-21 23:27 . 2008-04-13 19:04 19455 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\wvchntxx.sys 2009-11-21 23:27 . 2008-04-13 21:16 19200 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\wstcodec.sys 2009-11-21 23:27 . 2008-04-13 19:04 12063 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\wsiintxx.sys 2009-11-21 23:27 . 2008-04-14 19:32 8192 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\wshirda.dll 2009-11-21 23:25 . 2008-04-13 21:16 121984 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbvideo.sys 2009-11-21 23:24 . 2001-08-17 17:51 58368 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\smiminib.sys 2009-11-21 23:23 . 2001-08-17 18:51 19584 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\rasirda.sys 2009-11-21 23:22 . 2008-04-13 21:24 28672 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\nscirda.sys 2009-11-21 23:21 . 2001-08-17 18:52 6528 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\miniqic.sys 2009-11-21 23:20 . 2008-10-19 12:29 78336 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\ieencode.dll 2009-11-21 23:19 . 2001-09-06 18:26 92672 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\fuusd.dll 2009-11-21 23:18 . 2008-04-13 21:09 206976 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\dot4.sys 2009-11-21 23:17 . 2008-04-13 21:11 8192 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\changer.sys 2009-11-21 23:16 . 2008-04-14 19:32 870784 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\ati3d1ag.dll 2009-11-21 21:54 . 2009-11-21 21:54 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_17\lzma.dll 2009-11-21 21:30 . 2009-11-22 20:50 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Onlangs geopend 2009-11-21 15:38 . 2009-11-21 15:39 4045527 ----a-w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe 2009-11-21 11:28 . 2009-11-21 11:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository 2009-11-21 10:49 . 2009-11-21 10:49 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\IETldCache 2009-11-19 18:10 . 2009-11-19 18:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Nikon 2009-11-19 18:02 . 2009-11-19 18:02 49152 ----a-r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Microsoft\Installer\{D2FCC1AE-6311-47C5-8130-C6C66D77DD71}\ARPPRODUCTICON.exe 2009-11-19 18:01 . 2009-11-19 18:01 57344 ----a-r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Microsoft\Installer\{87441A59-5E64-4096-A170-14EFE67200C3}\ARPPRODUCTICON.exe 2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Keychains 2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:00 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\muvee Technologies 2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:02 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nikon 2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nikon 2009-11-19 18:00 . 2009-11-19 18:01 -------- d-----w- c:\program files\Nikon 2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Ultima_T15 2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\EnterNHelp 2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 17:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Images 2009-11-08 21:14 . 2008-10-10 03:52 452440 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx10_40.dll 2009-11-08 21:14 . 2008-10-10 03:52 4379984 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_40.dll 2009-11-08 21:14 . 2008-10-10 03:52 2036576 ----a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_40.dll 2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 514384 ----a-w- c:\windows\system32\XAudio2_3.dll 2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 235856 ----a-w- c:\windows\system32\xactengine3_3.dll 2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 70992 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_2.dll 2009-11-08 21:14 . 2008-10-27 09:04 23376 ----a-w- c:\windows\system32\X3DAudio1_5.dll 2009-11-08 21:14 . 2009-11-08 21:14 -------- d-----w- c:\windows\Logs 2009-11-08 20:51 . 2009-11-08 21:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Wargaming.Net 2009-10-31 12:57 . 2009-10-31 12:57 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\SecuROM 2009-10-31 12:57 . 2009-10-31 12:57 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll 2009-10-31 12:50 . 2009-11-08 20:51 -------- d-----w- c:\program files\AGEIA Technologies 2009-10-31 12:50 . 2009-10-31 12:50 -------- d-----w- c:\windows\system32\AGEIA 2009-10-31 12:49 . 2009-11-08 20:51 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2009-10-31 12:45 . 2009-10-31 12:46 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite 2009-10-31 12:45 . 2009-10-31 12:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-10-31 12:44 . 2009-10-31 12:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-10-31 12:41 . 2009-10-31 12:42 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Pro 2009-10-31 12:41 . 2009-10-31 12:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DAEMON Tools Pro 2009-10-31 12:37 . 2009-10-31 12:45 691696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2009-10-31 12:37 . 2009-10-31 12:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\DAEMON Tools Pro 2009-10-28 17:11 . 2009-10-28 17:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\McAfee Security Scan . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-11-21 23:48 . 2008-12-19 23:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\avg8 2009-11-21 21:54 . 2008-12-28 10:24 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll 2009-11-21 15:39 . 2009-01-01 11:27 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-11-21 11:28 . 2008-12-20 08:17 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2009-11-19 18:10 . 2009-11-19 18:00 20 ---h--w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\PKP_DLdw.DAT 2009-11-19 18:04 . 2008-12-20 00:04 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information 2009-11-19 17:59 . 2009-11-19 17:59 20 ---h--w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\PKP_DLdu.DAT 2009-11-19 17:59 . 2003-03-19 11:05 106496 ----a-w- c:\windows\system32\ATL71.DLL 2009-11-19 17:47 . 2009-08-22 09:37 -------- d-----w- c:\program files\Google 2009-11-13 14:44 . 2008-12-20 08:17 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2009-11-13 08:38 . 2008-12-21 11:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\GrabIt 2009-11-08 12:46 . 2008-04-15 12:00 91688 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2009-11-08 12:46 . 2008-04-15 12:00 511526 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2009-11-08 12:41 . 2009-01-04 12:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help 2009-10-22 19:25 . 2009-10-22 19:25 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive 2009-10-22 19:22 . 2009-10-22 19:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live 2009-10-18 20:35 . 2008-12-19 22:20 68456 ----a-w- c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT 2009-10-16 05:58 . 2009-01-04 12:07 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works 2009-09-10 13:54 . 2009-01-01 11:27 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-09-10 13:53 . 2009-01-01 11:27 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-09-04 21:05 . 2008-04-15 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll 2009-08-29 08:00 . 2008-10-19 12:29 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-08-26 08:02 . 2008-04-15 12:00 247326 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll . ------- Sigcheck ------- [7] 2008-04-15 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\beep.sys [-] 2008-10-19 . 497BEF5C5FAD126CA16437C1682F64EA . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll c:\windows\system32\drivers\beep.sys ... is niet aanwezig !! . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Creative Detector"="c:\program files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" [2004-12-02 102400] "Creative MediaSource Go"="c:\program files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" [2004-11-30 135168] "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-19 13529088] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-19 86016] "AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-11-02 2028312] "CTDVDDET"="c:\program files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 45056] "CTSysVol"="c:\program files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2005-02-15 57344] "AudioDrvEmulator"="c:\program files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-16 49152] "UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-11 90112] "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-05-26 413696] "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-07-13 292128] "Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-11-21 149280] "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-12-19 1630208] "CTHelper"="CTHELPER.EXE" - c:\windows\CTHELPER.EXE [2005-06-18 16384] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter] 2009-08-17 10:52 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"= "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"= "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"= "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"= "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"= "c:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"= "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"= "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"= "c:\\Program Files\\LeechFTP\\Leechftp.exe"= "c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"= R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [20-12-2008 0:29 335240] R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [20-12-2008 0:29 108552] R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [20-12-2008 0:29 908056] R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [20-12-2008 0:29 297752] S0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [31-10-2009 13:37 691696] S3 Asushwio;Asushwio;c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS [19-12-2008 23:21 5824] . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-08-10 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.google.nl/ uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.google.nl/ uInternet Settings,ProxyOverride = *.local IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Edwin.EDWIN-D62EEFBCC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\4hv5ojdn.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\ ---- FIREFOX POLICIES ---- c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true); . ************************************************************************** scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: ************************************************************************** . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- [HKEY_USERS\S-1-5-21-436374069-1383384898-1417001333-1004\Software\SecuROM\License information*] "datasecu"=hex:94,a1,22,2e,46,96,50,d6,c8,6d,c7,51,a2,12,b7,12,3a,e8,16,4c,c0, b6,73,5b,4e,11,4a,9f,22,d5,ae,18,c0,83,c2,68,4c,cc,a1,04,a1,67,83,cb,b5,68,\ "rkeysecu"=hex:9f,f2,e6,f7,ed,bf,99,c8,f6,66,9b,22,0a,0b,48,7f . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(692) c:\windows\system32\cscui.dll . Voltooingstijd: 2009-11-22 23:01 ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-22 22:00 Pre-Run: 237.120.528.384 bytes beschikbaar Post-Run: 237.088.546.816 bytes beschikbaar - - End Of File - - 946CAA9CA42E1CB3B7E4F40BEE3D3A47
Link naar reactie
 • 0
Hallo Abraham, Hierbij een nieuw HJT logje alsmede een log van MBAM. MBAM heeft niets kunnen vinden. Ziet het HJT logje er nu goed uit? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:54:03, on 25-11-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O11 - Options group: [java_sun] Java (Sun) O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229760800046 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229760759078 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (javaquickstarterservice) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe -- End of file - 8042 bytes MBAM log: Malwarebytes' Anti-Malware 1.41 Database versie: 3230 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 25-11-2009 17:49:26 mbam-log-2009-11-25 (17-49-26).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 132322 Verstreken tijd: 4 minute(s), 55 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Andere vragen: Herstelpunten verwijderen? Combofix verwijderen? Hoe? Ook de map quarantine zeg maar de map Qoobox? In de map C:\$AVG8.VAULT$ ook de quarantine files verwijderen? Nogmaals dank voor de hulp!
Link naar reactie
 • 0
Hallo Edony, het HJT-log ziet er mooi uit, geen opmerkingen meer dus. Combofix mag je nu verwijderen: ga naar [b:7e80501308]Start / Uitvoeren[/b:7e80501308], kopiëer en plak [COLOR="Navy"][b:7e80501308]Combofix /U[/b:7e80501308][/COLOR] in het Uitvoeren-venster, klik daarna op [b:7e80501308]OK[/b:7e80501308] of gebruik de Entertoets. Het opschonen van Systeemherstelpunten: Klik met rechts op [b:7e80501308]Deze computer [/b:7e80501308]en kies [b:7e80501308]Eigenschappen[/b:7e80501308]. Klik op de tab [b:7e80501308]Systeemherstel[/b:7e80501308] en schakel [b:7e80501308]Systeemherstel[/b:7e80501308] uit. [COLOR="Navy"]Herstart je computer, daardoor worden alle herstelpunten, waaronder ook de vervuilde, gewist.[/COLOR] Na herstart via dezelfde weg Systeemherstel weer inschakelen. Zo nodig kan je dan via [b:7e80501308]Start[/b:7e80501308]>[b:7e80501308]Alle Programma's[/b:7e80501308]>[b:7e80501308]Bureau-accessoires[/b:7e80501308]>[b:7e80501308]Systeemwerkset[/b:7e80501308]>[b:7e80501308][COLOR="navy"]Systeemherstel[/COLOR][/b:7e80501308] een nieuw herstelpunt maken! Wat betreft AVG: er is een nieuwe, dus verbeterde versie van AVG Free. http://free.avg.com/nl-nl/downloaden?prd=afg Deze versie gebruikt minder resources in jouw Windows. Dus, bij verwijdering van de oude versie, ben je ook de Vault daarvan kwijt!
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
 • Nieuwe aanmaken...