Ga naar inhoud
  • 0

malware verwijderen uit pc


anoniem

Vraag

de pc van mijn ma had 52 trojaanse paarden na de antivirus te laten scannen en alle trojaanse paarden te hebben verwijderd heb ik ook ad-aware 2008 laten scannen nog een hele hoop verwijderd maar nu blijven er popups komen met reclame en vensters voor beveiligings software enzo ik weet niet wat ik nog moet doen dus vraag ik aan jullie hoe ik deze popups nog kan weg krijgen en alle vuil uit de pc laten verdwijnen
Link naar reactie

5 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:09:45, on 4/08/2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC427.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Documents and Settings\Maddy\Desktop\ATF-Cleaner.exe C:\Documents and Settings\Maddy\Desktop\spybotsd160.exe C:\DOCUME~1\Maddy\LOCALS~1\Temp\is-8V3HI.tmp\spybotsd160.tmp R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hbvl.be/ R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {099AC52C-1CD4-434C-9CC6-FF56DABB5010} - C:\WINDOWS\system32\rqRkIxvs.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {77C66A6C-DB0B-4CB0-8612-D272FAEBA66C} - C:\WINDOWS\system32\geBrsSIb.dll (file missing) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: {a23fa507-f4bf-8ce8-f124-100c06a18c1a} - {a1c81a60-c001-421f-8ec8-fb4f705af32a} - C:\WINDOWS\system32\mwvvsg.dll (file missing) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll O2 - BHO: (no name) - {C3271ADA-3B69-457C-A45F-6B62518B577C} - C:\WINDOWS\system32\geBrsTNE.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Gatekeeper] taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [TaskMon] C:\WINDOWS\system32\taskmon.exe
Link naar reactie
  • 0
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:28:17, on 5/08/2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hbvl.be/ R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {099AC52C-1CD4-434C-9CC6-FF56DABB5010} - C:\WINDOWS\system32\rqRkIxvs.dll (file missing) O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {77C66A6C-DB0B-4CB0-8612-D272FAEBA66C} - C:\WINDOWS\system32\geBrsSIb.dll (file missing) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: {a23fa507-f4bf-8ce8-f124-100c06a18c1a} - {a1c81a60-c001-421f-8ec8-fb4f705af32a} - C:\WINDOWS\system32\mwvvsg.dll (file missing) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll O2 - BHO: (no name) - {C3271ADA-3B69-457C-A45F-6B62518B577C} - C:\WINDOWS\system32\geBrsTNE.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Gatekeeper] taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [TaskMon] C:\WINDOWS\system32\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [BOC-427] C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC427.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [F-Secure Gatekeeper] taskmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [F-Secure Gatekeeper] taskmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-21-2000478354-1993962763-839522115-501\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Guest') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1209582850078 O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O20 - Winlogon Notify: rqRkIxvs - rqRkIxvs.dll (file missing) O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe -- End of file - 5826 bytes sorry voor het foutje zal waarschijnlijk niet alles hebben geselecteerd bij het kopieren
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...