Ga naar inhoud
  • 0

Adobe CS 3 installeert wel maar werkt niet


anoniem

Vraag

Hallo, ik heb via surfspot een versie van Adobe CS3 premium gekocht. Deze heb ik op mijn nieuwe laptop geinstalleerd. De installatie wordt als voltooid aangegeven maar geen van de programma's werken. Ik werk met windows vista. Ik heb de installatie als administrator uitgevoerd zonder de firewall en de virusprogramma's in te schakelen. Ik heb de hele laptop al een keer opnieuw geinstalleerd en het probleem blijft zich voordoen. Ik weet het niet meer. Wie weet raad? Groeten Twan Zopfi
Link naar reactie

16 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
Hallo, bedankt voor de interesse en mogelijk enige hulp hierna. Ik kan de DVD gewoon op starten en installeren. Als ik na het installeren Acrobat Professional of Photoshop of Indesign wil openen dan krijg ik een melding Programma reageert niet en wordt afgesloten. Verder gebeurt er niets. Via Acrobat Reader heb ik vervolgens updates kunnen downloaden (Reader werkt wel, dat was voorgeinstalleerd) maar dan stapelen de problemen zich helemaal op. Dan doet ineens ook internet explorer het niet meer. Ik heb ook al geprobeerd om Acrobat Reader te verwijderen en dan Acrobat Professional te installeren, maar dat levert hetzelfde resultaat op. Ik vind het vreemd. Specifieker kan ik niet zijn, vrees ik. Groeten Twan
Link naar reactie
  • 0
Inmiddels een paar weken later is het probleem nog steeds niet opgelost. Bij Adobe doen ze moeilijk over de technische ondersteuning, terwijl ik toch echt een legale versie heb. Het probleem is dat ze op mijn werk (via wie ik de licentie heb) het licentienummer niet schijnen te kennen. Ik denk dat ik via de nieuwsgroepen maar gewoon een wel werkende illegale versie ga downloaden!
Link naar reactie
  • 0
Beste specialisten, ik heb combofix en hijackthis er eens op los gelaten. Bij deze de logjes: [b:4855dccc03]HijackThis:[/b:4855dccc03] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:07:11, on 3-1-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\2.0" O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ? O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\aestsrv.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\STacSV.exe -- End of file - 9629 bytes [b:4855dccc03]En Combofix:[/b:4855dccc03] ComboFix 09-01-01.02 - Twanneman 2009-01-03 14:49:08.1 - NTFSx86 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.1.1043.18.3069.2065 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\users\Twanneman\Desktop\ComboFix.exe . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-03 to 2009-01-03 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-12-26 14:40 . 2008-12-26 14:40 0 --ah----- c:\windows\System32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf 2008-12-26 14:19 . 2008-12-26 14:19 <DIR> d-------- c:\program files\Bonjour 2008-12-21 01:10 . 2008-12-21 01:10 <DIR> d-------- c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\True Sword 2008-12-21 01:05 . 2008-12-21 01:24 <DIR> d-------- c:\program files\True Sword 5 2008-12-20 22:17 . 2008-12-20 22:18 <DIR> d-------- c:\users\All Users\FLEXnet 2008-12-20 22:17 . 2008-12-20 22:18 <DIR> d-------- c:\progra~2\FLEXnet 2008-12-19 22:52 . 2008-12-19 22:56 <DIR> d-a------ c:\users\All Users\TEMP 2008-12-19 22:52 . 2008-12-19 22:56 <DIR> d-a------ c:\progra~2\TEMP 2008-12-12 15:37 . 2008-10-22 02:22 2,048 --a------ c:\windows\System32\tzres.dll 2008-12-12 11:18 . 2008-12-12 11:18 87,336 --a------ c:\windows\System32\dns-sd.exe 2008-12-12 11:11 . 2008-12-12 11:11 61,440 --a------ c:\windows\System32\dnssd.dll 2008-12-11 21:11 . 2008-11-01 02:21 4,240,384 --a------ c:\windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll 2008-12-11 21:11 . 2008-10-29 07:29 2,927,104 --a------ c:\windows\explorer.exe 2008-12-11 21:11 . 2008-10-21 06:25 296,960 --a------ c:\windows\System32\gdi32.dll 2008-12-11 21:11 . 2008-11-01 04:44 28,672 --a------ c:\windows\System32\Apphlpdm.dll 2008-12-11 21:10 . 2008-06-23 02:59 2,868,736 --a------ c:\windows\System32\mf.dll 2008-12-11 21:10 . 2008-06-23 02:59 996,352 --a------ c:\windows\System32\WMNetMgr.dll 2008-12-11 21:10 . 2008-10-16 05:47 827,392 --a------ c:\windows\System32\wininet.dll 2008-12-11 21:10 . 2008-06-23 02:58 94,720 --a------ c:\windows\System32\logagent.exe 2008-12-09 17:55 . 2008-12-09 17:56 <DIR> d-------- c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\CyberLink 2008-12-09 17:55 . 2008-12-09 17:56 <DIR> d-------- c:\users\Public\CyberLink 2008-12-04 21:20 . 2008-12-04 21:20 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Installer Clean Up 2008-12-04 21:20 . 2008-12-04 21:20 <DIR> d-------- c:\program files\MSECACHE 2008-12-04 20:20 . 2008-12-04 20:20 410,984 --a------ c:\windows\System32\deploytk.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-12-20 21:50 --------- d-----w c:\program files\QuickTime 2008-12-20 21:45 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe 2008-12-12 14:42 --------- d-----w c:\program files\Windows Mail 2008-12-09 16:55 --------- d-----w c:\progra~2\CyberLink 2008-12-04 19:20 --------- d-----w c:\program files\Java 2008-12-01 18:27 --------- d-----w c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\Hewlett-Packard 2008-11-24 20:08 --------- d-----w c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\Apple Computer 2008-11-24 20:08 --------- d-----w c:\program files\iTunes 2008-11-24 20:08 --------- d-----w c:\program files\iPod 2008-11-24 20:08 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Apple 2008-11-24 20:08 --------- d-----w c:\progra~2\Apple Computer 2008-11-24 20:08 --------- d-----w c:\progra~2\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6} 2008-11-24 20:06 --------- d-----w c:\program files\Apple Software Update 2008-11-24 20:05 --------- d-----w c:\progra~2\Apple 2008-11-23 07:26 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information 2008-11-23 07:23 --------- d-----w c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\GARMIN 2008-11-23 07:12 --------- d-----w c:\program files\Microsoft.NET 2008-11-23 00:25 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Macrovision Shared 2008-11-22 19:04 --------- d-----w c:\program files\MSXML 4.0 2008-11-22 18:55 97,928 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys 2008-11-22 18:55 69,128 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgwfpx.sys 2008-11-22 18:55 10,520 ----a-w c:\windows\System32\avgrsstx.dll 2008-11-22 18:55 --------- d-----w c:\program files\AVG 2008-11-22 18:55 --------- d-----w c:\progra~2\avg8 2008-11-22 18:39 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Symantec Shared 2008-11-22 18:38 --------- d-----w c:\progra~2\Symantec 2008-11-22 18:10 --------- d-----w c:\progra~2\Microsoft Help 2008-11-22 18:09 --------- d-----w c:\program files\Microsoft Works 2008-11-22 17:49 --------- d-----w c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\ATI 2008-11-22 17:48 --------- d-----w c:\users\Twanneman\AppData\Roaming\Symantec 2008-11-22 17:45 --------- d-----w c:\program files\Viewpoint 2008-11-22 17:45 --------- d-----w c:\program files\Common Files\AOL 2008-11-22 17:45 --------- d-----w c:\program files\AIM6 2008-11-22 17:45 --------- d-----w c:\progra~2\Viewpoint 2008-11-22 17:35 0 --sha-r c:\windows\system32\drivers\103C_HP_cNB_Pavilion dv5 Notebook PC_Y5335KV_0U_QCNF8321JDR_E465488-332_4A_I3600_SHP_V98.1E_F.07_T080717_WV3-1_L413_M3069_J320_7AMD_8F31_92.00_#081122_N10EC8168;168C001C_(FM396EA#ABH)_XMOBILE_CN10_Z_2Rev 1.MRK 2008-11-22 17:30 --------- d-sh--w c:\progra~2\Sjablonen 2008-11-22 17:30 --------- d-sh--w c:\progra~2\Menu Start 2008-11-22 17:30 --------- d-sh--w c:\progra~2\Favorieten 2008-11-22 17:30 --------- d-sh--w c:\progra~2\Documenten 2008-11-22 17:30 --------- d-sh--w c:\progra~2\Bureaublad 2008-11-22 16:26 --------- d-----w c:\progra~2\ATI 2008-11-22 16:24 --------- d-----w c:\program files\CyberLink 2008-11-22 16:19 --------- d-----w c:\progra~2\Hewlett-Packard 2008-11-22 16:16 --------- d-----w c:\program files\AMD 2008-11-22 16:15 --------- d-----w c:\program files\Hewlett-Packard 2008-11-22 16:14 --------- d-----w c:\program files\Cisco 2008-11-22 16:14 --------- d-----w c:\program files\Atheros 2008-11-22 16:14 --------- d-----w c:\progra~2\Atheros 2008-11-22 16:13 --------- d-----w c:\program files\Realtek 2008-11-22 16:13 --------- d-----w c:\program files\IDT 2008-11-22 16:10 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_SynTP_01000.Wdf 2008-11-22 16:10 --------- d-----w c:\program files\Synaptics 2008-11-22 16:07 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies 2008-11-22 16:04 --------- d-----w c:\program files\ATI 2008-11-01 03:44 541,696 ----a-w c:\windows\AppPatch\AcLayers.dll 2008-11-01 03:44 52,736 ----a-w c:\windows\AppPatch\iebrshim.dll 2008-11-01 03:44 460,288 ----a-w c:\windows\AppPatch\AcSpecfc.dll 2008-11-01 03:44 2,154,496 ----a-w c:\windows\AppPatch\AcGenral.dll 2008-11-01 03:44 173,056 ----a-w c:\windows\AppPatch\AcXtrnal.dll 2008-10-22 03:57 241,152 ----a-w c:\windows\System32\PortableDeviceApi.dll 2008-10-21 05:25 1,645,568 ----a-w c:\windows\System32\connect.dll 2008-10-16 21:13 1,809,944 ----a-w c:\windows\System32\wuaueng.dll 2008-10-16 21:12 561,688 ----a-w c:\windows\System32\wuapi.dll 2008-10-16 21:09 51,224 ----a-w c:\windows\System32\wuauclt.exe 2008-10-16 21:09 43,544 ----a-w c:\windows\System32\wups2.dll 2008-10-16 21:08 34,328 ----a-w c:\windows\System32\wups.dll 2008-10-16 20:56 1,524,736 ----a-w c:\windows\System32\wucltux.dll 2008-10-16 20:55 83,456 ----a-w c:\windows\System32\wudriver.dll 2008-10-16 13:08 162,064 ----a-w c:\windows\System32\wuwebv.dll 2008-10-16 12:56 31,232 ----a-w c:\windows\System32\wuapp.exe 2008-01-21 02:43 174 --sha-w c:\program files\desktop.ini . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440] "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-01-17 1033512] "SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2008-04-16 442433] "UCam_Menu"="c:\program files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2007-12-24 222504] "QPService"="c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2008-05-14 468264] "QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-03-14 202032] "OnScreenDisplay"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe" [2007-11-01 554288] "HP Health Check Scheduler"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe" [2008-04-15 70912] "HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840] "hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2007-11-20 488752] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-12-04 136600] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 40048] "AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2008-11-27 1261336] "Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2006-10-22 620152] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-11-04 413696] "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-11-20 290088] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows] "AppInit_DLLs"=avgrsstx.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "msacm.l3codecp"= l3codecp.acm [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys] @="Driver" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules] "{D41394BD-3104-42F5-85FD-1DC6714D1D20}"= c:\program files\HP\QuickPlay\QP.exe:Quick Play "{9AB66611-15CE-48A1-B678-772A1CA51ED2}"= c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe:Quick Play Resident Program "{6FB5DCF0-4FDD-466C-9394-D00EE15BA2AC}"= c:\program files\Cyberlink\PowerDirector\PDR.EXE:CyberLink PowerDirector "{B1D0383C-E434-4D4E-BD06-68093121A6EB}"= UDP:c:\program files\Common Files\AOL\Loader\aolload.exe:AOL Loader "{C07E0003-0509-4C9F-A49C-D235E1A28951}"= TCP:c:\program files\Common Files\AOL\Loader\aolload.exe:AOL Loader "{7D1FE84B-64B4-441F-BB2E-42B35F5B34B6}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgemc.exe:avgemc.exe "{540C3F8E-016A-4690-834A-12B225BCA2FE}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe "TCP Query User{26D01BCC-9F3A-492F-84E5-7132F4D5D6EC}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer "UDP Query User{75DB5149-5146-40FA-A560-68B511545DC0}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer "{5D7CD21C-6AD4-4597-924A-9FC13E72333B}"= UDP:c:\program files\iTunes\iTunes.exe:iTunes "{FD07FC5A-AEC5-48E7-98C5-EBA1FC010269}"= TCP:c:\program files\iTunes\iTunes.exe:iTunes "{44192A50-5FD2-47E0-BEB9-8F05674E0ECE}"= UDP:c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour "{E8EB6B66-158F-42B3-B961-3AB2945B55AD}"= TCP:c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour R0 Amddfltr;Amd Disk Lower Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Amddfltr.sys [2008-11-22 15416] R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\Drivers\avgldx86.sys [2008-11-22 97928] R2 {22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263};{22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263};\??\c:\program files\HP\QuickPlay\[u:4855dccc03]0[/u:4855dccc03]00.fcl [2008-06-06 18:14:54 61424] R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\aestsrv.exe [2008-11-22 73728] R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2008-11-22 875288] R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2008-11-22 231704] R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2008-01-21 21504] R2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2008-03-18 19456] R2 Recovery Service for Windows;Recovery Service for Windows;c:\windows\SMINST\BLService.exe [2008-06-06 341328] R3 AvgWfpX;AVG Free8 Firewall Driver x86;c:\windows\system32\Drivers\avgwfpx.sys [2008-11-22 69128] R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;"c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe" [2008-06-06 193840] R3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2008-01-23 52736] R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2008-04-01 81296] HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs ezSharedSvc *Newly Created Service* - PROCEXP90 . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - HKLM-Run-SymLnch - c:\program files\Common Files\Symantec Shared\SymSetup\{C1C185CA-C531-49F5-A6FA-B838405A049D}_15_5_0_23\Support\SymLnch\SymLnch.exe . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = about:blank mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb uInternet Settings,ProxyOverride = *.local IE: &AOL-werkbalk Zoeken - c:\programdata\AOL\ieToolbar\resources\nl-NL\local\search.html IE: Converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 IE: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html IE: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html IE: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Selectie converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-01-03 14:51:44 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(836) c:\windows\system32\avgrsstx.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(680) c:\windows\system32\avgrsstx.dll . Voltooingstijd: 2009-01-03 14:53:27 ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-03 13:53:23 Pre-Run: 214.608.347.136 bytes beschikbaar Post-Run: 216,654,098,432 bytes beschikbaar 214 --- E O F --- 2009-01-02 16:28:55
Link naar reactie
  • 0
Het is zo dat het bedoelde programma enorm veel geheugen nodig heeft. In combinatie met een Vista OS zou het me in het geheel niet verwonderen dat je het niet kan openen. OK, laten we stellen dat je een legale versie hebt. Je zegt dat je krijgt "Programma reageert niet". Dat is volgens mij een teken van geheugengebrek.
Link naar reactie
  • 0
[quote:fb3a841a51="Mauricio"]Je kunt indien nodig een (niet) legale versie downloaden en gebruiken met de registratiecode die bij je legale versie zit.[/quote:fb3a841a51][img:fb3a841a51]http://i41.tinypic.com/1f7592.gif[/img:fb3a841a51] en foei, over een illegale versie mag je op dit forum zelfs niet dromen. In elk geval zal zo een legale registratiecode waarschijnlijk nooit werken bij een (niet) legale versie, om de doodeenvoudige reden dat zo'n versie in 90% van de gevallen ook gehacked is. Althans dat heb ik horen zeggen ... [img:fb3a841a51]http://i41.tinypic.com/1zdn6hd.jpg[/img:fb3a841a51]
Link naar reactie
  • 0
[quote:c325a18459="Twan Zopfi"]Echt waar? Ik heb net een nieuwe laptop met 4048MB geheugen! Als dat al te weinig is. Op mijn oude computer met 512 MB geheugen werkt CS2 gewoon prima.[/quote:c325a18459]Nou die van mij met Vista op heeft 3Gb omdat Vista 32bit toch slechts 3Gb "ziet", zoals je weet (hoop ik). En met zijn 2.1 Core2Duo T8100, gebeurd het al eens dat een programma gewoon niet wil openen. Mijn oude Dell Inspiron van 1999 had ik ook upgegraded van 256Mb naar 512Mb en daar is het mij ooit eens eenmalig gelukt een Adobe beeldbewerkingsprogramma te openen. Daarna is het me nooit meer gelukt, niettegenstaande alles wat ik enigszins maar kon afzetten, ook afstond. Op diezelfde oude laptop (1.0 Ghz) zijn er trouwens meer videobewerkingsprogramma's die gewoon niet willen openen. Diezelfde programma's openen trouwens wel op mijn huidige Vista Premium, maar dan wel tergend traag, en af en toe bevriezen die programma's. Wat zelfs af en toe gebeurt met een eenvoudig beeldbewerkingsprogramma zoals Canvas. Ik bedoel: ongewoon zou ik het niet noemen dat zo'n zwaar programma als Adobe CS3 niet wil openen op je PC; of dat dat zo maar normaal is, vind ik natuurlijk ook niet.
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...