Ga naar inhoud
  • 0

NVIDIA driver geeft zwart beeld na compileren kernel 2.7.6


anoniem

Vraag

Ik compileerde een neiuwe kernel, van 2.6.6. naar 2.6.7, modules erbij en alles, geinstalleerd, en de NVidia kernelmodule opnieuw geinstalleerd. (dit moest ook bij de vorige kernel-upgrade anders werkte het niet.) Als ik echter nu startx tik, wordt het beeld zwart en, jaja, linux _HANGT_ zonder verdere mededelingen. Geen enkele TTY meer toegankelijk, hele computer vast. enige wat helpt is rebooten. Het proben van de module gaat echter zonder foutmeldingen. Heeft iemand anders hier nog last van ? btw ik draai momenteel dus met de nv driver, die geen 3D-ondersteuning heeft :(
Link naar reactie

7 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
[quote:17155e934f="musicom76"]Ik compileerde een neiuwe kernel, van 2.6.6. naar 2.6.7, modules erbij en alles, geinstalleerd, en de NVidia kernelmodule opnieuw geinstalleerd. (dit moest ook bij de vorige kernel-upgrade anders werkte het niet.) Als ik echter nu startx tik, wordt het beeld zwart[/quote:17155e934f] Werd de nvidia driver installatie voltooid zonder foutmeldingen? En heb je dit ook gecontrolleerd in /var/log/nvidia-installer.log en installeerde je de nvidia driver wel in tekst mode? [quote:17155e934f="musicom76"]btw ik draai momenteel dus met de nv driver, die geen 3D-ondersteuning heeft [/quote:17155e934f] En als je deze weer in nvidia wijzigd, en na startx het beeld weer zwart wordt, de pc opnieuw opstart en via init 3 naar tekst mode gaat, controleer dan je /var/log/XFree86.0.log of als je XFree86 4.4 draait, je /var/log/Xorg.0.log
Link naar reactie
  • 0
Ik heb gebuild en geinstalld in de tekstmodus ja. Daar log ik ook altijd op in. De nvidia-installer.log gaf wel vreemde dingen aan in de trant van dat de checksum van bepaalde bestanden veranderd zijn sinds de install, en dat uninstallation niet kan doorgaan. Maar verderop zegt hij dat alles goed is geuninstalld en herinstalld. Hier een dump van mijn logfile: ------------------------------------------------------------------------------------------------ nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log' creation time: Sun Jun 27 23:50:44 2004 option status: license pre-accepted : false update : false force update : false expert : false uninstall : false driver info : false no precompiled interface: false no ncurses color : false query latest driver ver : false OpenGL header files : false no questions : false silent : false XFree86 install prefix : /usr/X11R6 OpenGL install prefix : /usr Installer install prefix: /usr kernel source path : (not specified) kernel install path : (not specified) proc mount point : /proc ui : (not specified) tmpdir : /tmp ftp site : ftp://download.nvidia.com Using: nvidia-installer ncurses user interface -> License accepted. -> There appears to already be a driver installed on your system (version: 1.0- 5336). As part of installing this driver (version: 1.0-5336), the existing driver will be uninstalled. Are you sure you want to continue? ('no' will a bort installation) (Answer: Yes) -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes) -> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site; this means that the installer will need to compile a kernel interface for your kernel. -> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.7/build' -> Performing cc_version_check with CC="cc". -> Cleaning kernel module build directory. executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'... rm -f -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o os-agp.o os-interfa ce.o os-registry.o nvidia.mod.o rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags} rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~ -> Building kernel module: executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.7/build'... echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz757/NVID IA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h CC [M] /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.o In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:14, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:18, from include/linux/module.h:10, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/nv-linux.h:52, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/nv.c:14: include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range': include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith metic /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function ` nvos_malloc_pages': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:385: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function ` nvos_create_alloc': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:513: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:523: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top level: /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1185: warning: initialization from incompatible pointer type /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function ` nv_alloc_file_private': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1193: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1204: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function ` nv_kern_open': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1265: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function ` nv_kern_ctl_open': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1914: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated CC [M] /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:14, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:18, from include/linux/module.h:10, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/nv-linux.h:52, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/os-agp.c:24: include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range': include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith metic CC [M] /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-interf ace.o In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:14, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:18, from include/linux/module.h:10, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/nv-linux.h:52, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/os-interface.c:26: include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range': include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith metic /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c: In function `os_alloc_contig_pages': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c:292: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c: In function `save_wb': /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c:748: warning: use of cast expressions as lvalues is deprecated CC [M] /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-regist ry.o In file included from include/linux/list.h:7, from include/linux/wait.h:14, from include/asm/semaphore.h:41, from include/linux/sched.h:18, from include/linux/module.h:10, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/nv-linux.h:52, from /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/ nv/os-registry.c:14: include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range': include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith metic LD [M] /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o Building modules, stage 2. MODPOST CC /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mo d.o LD [M] /tmp/selfgz757/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nvidia.ko -> done. -> Kernel module compilation complete. -> Installing classic TLS OpenGL libraries. -> Parsing log file: -> done. -> Validating previous installation: -> The previously installed file '/usr/lib/libGLcore.so.1.0.5336' has a different checksum (1832688445) than when it was installed (4193675487). /usr/lib/libGLcore.so.1.0.5336 will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/lib/libGL.so.1.0.5336' has a different checksum (2525874563) than when it was installed (331335572). /usr/lib/libGL.so.1.0.5336 will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so.1.0.5336' has a different checksum (3509802702) than when it was installed (1302290974). /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so.1.0.5336 will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o' has a different checksum (3610659331) than when it was installed (1694811352). /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/X11R6/lib/libXvMCNVIDIA.a' has a different checksum (4272222332) than when it was installed (1897394574). /usr/X11R6/lib/libXvMCNVIDIA.a will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/X11R6/lib/libXvMCNVIDIA.so.1.0.5336' has a different checksum (2157780884) than when it was installed (278049620). /usr/X11R6/lib/libXvMCNVIDIA.so.1.0.5336 will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/gl.h' has a different checksum (3208260144) than when it was installed (2707345407). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/gl.h will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/glext.h' has a different checksum (27143025) than when it was installed (3946680908). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/glext.h will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/glx.h' has a different checksum (760500193) than when it was installed (3545413022). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/glx.h will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/glxtokens.h' has a different checksum (3751493402) than when it was installed (845036258). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/include/GL/glxtokens.h will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/NVIDIA_Changelog' has a different checksum (3457898912) than when it was installed (1890409848). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/NVIDIA_Changelog will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/XF86Config.sample' has a different checksum (143193326) than when it was installed (1292817097). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/XF86Config.sample will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README' has a different checksum (3521754195) than when it was installed (3632207532). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README.DE' has a different checksum (1513719674) than when it was installed (1297618163). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README.DE will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/LICENSE' has a different checksum (2250322852) than when it was installed (3515159704). /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/LICENSE will not be uninstalled. -> The previously installed file '/usr/bin/nvidia-installer' has a different checksum (4108547310) than when it was installed (1334750645). /usr/bin/nvidia-installer will not be uninstalled. -> The previously installed file '/lib/modules/2.6.7/kernel/drivers/video/nvidia.ko' has a different checksum (2821350848) than when it was installed (1240227896). /lib/modules/2.6.7/kernel/drivers/video/nvidia.ko will not be uninstalled. -> done. WARNING: Your driver installation has been altered since it was initially installed; this may happen, for example, if you have since installed the NVIDIA driver through a mechanism other than the nvidia-installer (such as rpm or with the NVIDIA tarballs). The nvidia-installer will attempt to uninstall as best it can. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. -> Uninstalling NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (1.0-5336): -> done. -> Uninstallation of existing driver: NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (1.0-5336) is complete. -> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86' (1.0-5336): executing: './usr/src/nv/makedevices.sh'... executing: '/sbin/ldconfig'... executing: '/sbin/depmod -aq'... -> done. -> Driver file installation is complete. -> Running post-install sanity check: -> done. -> Sanity check passed. -> Shared memory test passed. -> Installation of the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (version: 1.0-5336) is now complete. Please update your XF86Config file as appropriate; see the file /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README for details. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Link naar reactie
  • 0
Hm, je /var/log/nvidia-installer.log lijkt me wel in orde. Maar had je ook die /var/log/XFree86.0.log of /var/log/Xorg.0.log gecontroleerd, na een mislukte start? En je /etc/X11/XF86Config-4 of /etc/X11/xorg.conf. Controleer vooral de Monitor section. Of de HorizSync en VertRefresh wel kloppen. Die waarden mogen niet te hoog staan. Als VideoRam er staat zonder het hekje #, dan mag de waarde ook niet hoger zijn dan de werkelijke hoeveelheid geheugen van de videokaart.
Link naar reactie
  • 0
Bedankt voor het antwoord. De XF86Config wordt niet veranderd na de installatie. Je moet zelf bij de driversectie de driver "nvidia" invullen. De monitorsectie stond goed, en staat nog steeds goed. VideoRAM idem. die andere logfile... ik heb denk ik niet XFree 4.4 want die logfile is er bij mij niet.
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...