Ga naar inhoud
  • 0

Kan niks meer opstarten


anoniem

Vraag

hoi iedereen ik heb een probleempje,, iedere keer als iets wilt opstarte krijg ik de error 'de bewerking is geanuleerd vanwege op uw systeem geldende beperkingen , ik kom zelfs niet bij mijn C:/ Schijf, of andere mappen,, maar ik heb nu al mijn vensters gesloten en dat Hijack Programmatje een log laten maken en mischien kunnen jullie daar wat mee want ik was eigelijk al van plan om windows er op nieuw op te knallen. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 15:43:37, on 24-7-2011 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe C:\Program Files\Desktop Tray Clock\DTClock.exe C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe C:\xampp\FileZillaFTP\FileZilla server.exe C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\srvany.exe C:\WINDOWS\KMService.exe C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysqld.exe C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Git\bin\git.exe C:\Program Files\Git\bin\git.exe C:\WINDOWS\explorer.exe D:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.5\iobitToolbarIE.dll O2 - BHO: IE7Pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll O2 - BHO: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.5\iobitToolbarIE.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll O3 - Toolbar: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.5\iobitToolbarIE.dll O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe O4 - HKLM\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Desktop Tray Clock\DTClock.exe O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\ETcall.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CmPCIaudio] RunDll32 CMICNFG3.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Desktop Tray Clock\DTClock.exe O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Desktop Tray Clock\DTClock.exe (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user') O4 - .DEFAULT User Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe (User 'Default user') O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105 O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan video converter... - C:\Program Files\Media Player Utilities 4.25\AMVConverter\grab.html O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;KBHOWTO (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;KBHOWTO (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab O16 - DPF: {140E4DF8-9E14-4A34-9577-C77561ED7883} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.1.71.0.cab O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\xampp\apache\bin\httpd.exe O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: FileZilla Server - FileZilla Project - C:\xampp\FileZillaFTP\FileZilla server.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: IS360service - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing) O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe O23 - Service: NIHardwareService - Native Instruments GmbH - C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe -- End of file - 15135 bytes oke nu ik die log gemaakt heb kan ik dingen fixen,, dan moet ik ze aanvinken dus,, kunnen jullie me daar bij helpen welke?.. xD oke.. en als ik dat heb gedaan moest ik ook nog zon ander programmatje draaien, smitfraud fix geloof ik in veilige modus?? maar alvast bedankt
Link naar reactie

4 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
Hobbites, het lijkt mij niet juist dat je op deze vraag antwoordt en dan verwijst naar een topic uit 2007. Geen enkele computer is hetzelfde dus ook de afwijkende logfiles en om HijackThis logfiles te kunnen "lezen" moet je wel specialist zijn, dus ... BasvanDriel, voor het plaatsen van een HijackThis logfile is er een aparte rubriek Beveiliging & Privacy. Als je je vraag daar plaatst dan wordt hij ook veel sneller gelezen door de mensen die er verstand van hebben. Ik hoop dat je in je geplaatste log nog geen wijzigingen hebt aangebracht, zo wel dan moet je in die nieuwe rubriek wel een nieuwe huidige log plaatsen. Succes. (er staat nu bij mijn nickname "nieuw lid" maar dat is eigenlijk niet juist, ik loop al jaren mee maar door het wijzigen van mijn e-mailadres kon ik onder mijn oude gegevens niet meer inloggen en daarom een nieuw accout aangemaakt)
Link naar reactie
  • 0
Je hebt niet alleen een vieze besmetting in jouw Windows, maar je gebruikt ook programma's van het Chinese Iobit. In fiete zijn dat allemaal rogue programma's, omdat Iobit leentjebuur speelt bij westerse softwarefabrikanten. En Iobit tools kunnen tot konflikten in Windows lijden. Dus maak een beetje haast en maak een nieuwe topic aan in "Beveiliging".
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...