Ga naar inhoud
  • 0

pc op zwart en nieuwe opstart


anoniem

Vraag

Ik heb de laatste 2 weken steeds het probleem dat onaangekondigd, zomaar de pc op zwart gaat en dan opnieuw opstart, wat behoorlijk vervelend is als je aan het werk bent en niets is opgeslagen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Hij loopt dus niet vast of zo, maar in keer, pieuw, uit en dan begint de herstart. Er komt ook geen melding na de opstart van windows foutcontrole.
Link naar reactie

3 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
Ik heb mbam en alle andere beveiligings software wordt dagelijks geupdate. Wat de koeling betreft, ik heb rond de aan/uit knop een licht-verklikker. Pas als die van blauw naar oranje of rood gaat is het mis. En hij blijft altijd blauw. Bij de gebeurtenis eigenschappen zegt hij dit: Logboeknaam: System Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power Datum: 28-10-2010 1:38:42 Gebeurtenis-id:41 Taakcategorie: (63) Niveau: Kritiek Trefwoorden: (2) Gebruiker: SYSTEM Computer: Computer Beschrijving: Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen. Gebeurtenis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" /> <EventID>41</EventID> <Version>2</Version> <Level>1</Level> <Task>63</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000002</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2010-10-27T23:38:42.584010600Z" /> <EventRecordID>91261</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" /> <Channel>System</Channel> <Computer>Computer</Computer> <Security UserID="S-1-5-18" /> </System> <EventData> <Data Name="BugcheckCode">0</Data> <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data> <Data Name="SleepInProgress">false</Data> <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data> </EventData> </Event> Dit is de hijackthislog: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 17:43:34, on 28-10-2010 Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16671) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\Program Files (x86)\Armor\oaui.exe C:\Program Files (x86)\Transparent\ActualTransparentWindowCenter.exe C:\Program Files (x86)\Nyms\Anonymizer.exe C:\Program Files (x86)\Spybot\TeaTimer.exe C:\Program Files (x86)\Anonymizer\Anonymizer Universal.exe C:\Program Files (x86)\Armor\OAhlp.exe C:\Program Files (x86)\Blaster\idblasterplus.exe C:\Program Files (x86)\Stickies\stickies.exe C:\Program Files (x86)\Washer\MailWasher.exe C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\acrotray.exe C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files (x86)\Emsisoft\a2guard.exe C:\Program Files (x86)\Malware\mbamgui.exe C:\PROGRA~2\Jetico\BCResident.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\Spybot\SDHelper.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrotray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\PROGRAM FILES (X86)\EMSISOFT\a2guard.exe" /d=60 O4 - HKLM\..\Run: [BCWipeTM Startup] "C:\Program Files (x86)\Jetico\BCWipeTM.exe" startup O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malware\mbamgui.exe" /starttray O4 - HKCU\..\Run: [Actual Transparent Window] "C:\Program Files (x86)\Transparent\ActualTransparentWindowCenter.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Anonymizer] C:\Program Files (x86)\Nyms\Anonymizer.exe -nogui O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [Anonymizer Universal] C:\Program Files (x86)\Anonymizer\Anonymizer Universal.exe /hide O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files (x86)\Washer\MailWasher.exe O4 - Global Startup: ID-Blaster Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\Blaster\idblasterplus.exe O4 - Global Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files (x86)\Stickies\stickies.exe O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Office\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Office\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Office\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Office\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Encarta Winkler Prins Zoekbalk - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\Spybot\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\Spybot\SDHelper.dll O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8EA41821-43C6-4C01-A3F8-3A568ED675FA}: NameServer = 10.9.8.7 O23 - Service: Emsisoft Anti-Malware 5.0 - Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files (x86)\Emsisoft\a2service.exe O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Anonymizer Management Service (AnonMgmtSvc) - Anonymizer - C:\Program Files (x86)\Nyms\Common\AnonMgmtSvc.exe O23 - Service: BCWipe service (BCWipeSvc) - Jetico, Inc. - C:\Program Files (x86)\Jetico\BCWipeSvc.exe O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\SysWOW64\bgsvcgen.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: CSIScanner - Prevx - C:\Program Files\Prevx\prevx.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files (x86)\Eset\EHttpSrv.exe O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files (x86)\Eset\x86\ekrn.exe O23 - Service: Emma Device Management (EmmaDevMgmtSvc) - Sony Ericsson Mobile Communications - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Ericsson\Emma Core\Services64\EmmaDeviceMgmt.exe O23 - Service: Emma Update Management (EmmaUpdMgmtSvc) - Sony Ericsson Mobile Communications - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Ericsson\Emma Core\Services64\EmmaUpdateMgmt.exe O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malware\mbamservice.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: Online Armor Helper Service (OAcat) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Armor\OAcat.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot\SDWinSec.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: Online Armor (SvcOnlineArmor) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Armor\oasrv.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~2\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 12598 bytes
Link naar reactie

Doe mee aan dit gesprek

Om te reageren, moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechtsboven op inloggen te klikken.

Gast
Antwoord op deze vraag...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...